Activiteiten

Maandelijks komen de deelnemers van het PIO bij elkaar.

Jaarlijks organiseert het PIO een meeting tussen medewerkers Sociaal Team en het CJG enerzijds en de PIO leden anderzijds, waarbij onderwerp, agenda, werkvorm en deelnemers wordt bepaald door het vraagstuk dat zich aandient.

Regelmatig worden er voor en door de deelnemers en andere belangstellenden trainingen georganiseerd.

Pin It on Pinterest