De gemeente Oldebroek kent vele vrijwilligersorganisaties, die iets voor de inwoners van Oldebroek willen betekenen. Het Platform Informele Ondersteuning stelt deze graag aan u voor. Zodat u weet bij welke organisaties u terecht kunt voor dienstverlening, ondersteuning en hulp. Deze maand: Buurtbemiddeling.

Buurtbemiddeling is eerste hulp bij burenproblemen, bijvoorbeeld pesterijen, problemen in de buitenruimte, parkeerproblemen of geluidsoverlast. Drie op de tien inwoners heeft weleens overlast door buurtbewoners. Toch is niet alle overlast ernstig genoeg om bijvoorbeeld de politie of een woningcorporatie in te schakelen. Bij beginnende conflicten, kan Buurtbemiddeling worden ingezet.

Getrainde vrijwillige Buurtbemiddelaars

Buurtbemiddeling Nunspeet-Elburg-Oldebroek is een samenwerking tussen de gemeenten Nunspeet, Elburg en Oldebroek en de Woningstichtingen Omnia Wonen en UWOON en de politie. Getrainde vrijwillige buurtbemiddelaars gaan in gesprek met de buren om het probleem op een laagdrempelige manier in een vroeg stadium aan te pakken. Buurtbemiddelaars zijn neutraal en kiezen geen partij. Buurtbemiddeling werkt volgens de methode van het CCV, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Buurtbemiddeling is er voor alle inwoners van de gemeenten Nunspeet, Elburg en Oldebroek. Ook kunnen bewoners voor adviezen en tips terecht bij de coördinator of op problemenmetjeburen.nl. Ook werkt Buurtbemiddeling samen met organisaties binnen het Platform Informele Ondersteuning in Oldebroek. Waar nodig wordt doorverwezen of gezamenlijk actie ingezet.

Duurzaam blijven investeren

Hettie Schoonhoven, coördinator Buurtbemiddeling Nunspeet-Elburg-Oldebroek: “Tijdens een bemiddelingsgesprek zoeken de buren naar oplossingen voor de ervaren problemen. Dit zijn oplossingen die standhouden omdat buren ze samen hebben bedacht. Ruim 7 van de 10 aangemelde zaken wordt naar tevredenheid van bewoners opgelost.”

Ook vrijwilliger worden

Komt u uit Nunspeet, Elburg of Oldebroek of omgeving en kunt u goed luisteren, vragen stellen en heeft u een positieve en een optimistische benadering naar mensen? Dringt u uw eigen normen en waarden niet op? En u laat u zich niet van de wijs brengen door agressie of verbaal gedrag en kunt u goed samenwerken? Kom dan het team versterken. Buurtbemiddeling biedt de nieuwe vrijwilligers een leerzame, zinvolle en interessante tijdsbesteding waarin actief een bijdrage wordt geleverd aan de leefbaarheid van het dorp en een professionele training conflictbemiddeling waar u altijd wat aan heeft , zowel in het werk als bemiddelaar als privé.

Contact met Buurtbemiddeling

Wilt u meer informatie over buurtbemiddeling of interesse in de vacature? Mail dan naar buurtbemiddeling@nunspeet.nl. Of neem contact op met Hettie Schoonhoven, coördinator, telefoonnummer 0341 25 94 33of 06 51 76 13 36.

Contact met het PIO

Heeft u vragen of suggesties voor het PIO? Deze zijn welkom via tel.038 844 00 58 of 06 44 86 77 76(Kees de Jong) of via mailadres:pio.oldebroek@gmail.com(Ina Mol).

Pin It on Pinterest