“… en dat gaat lukken!” Dit zegt Henk Riksen (69 jaar, gehuwd, twee dochters, zes kleinkinderen) over de Adviesraad Sociaal Domein, waarvan hij als vrijwilliger secretaris is. En waar heeft hij het dan over? We lezen op de website dat de Adviesraad Sociaal Domein Oldebroek een onafhankelijk adviesorgaan is dat het college van burgemeester en wethouders (B&W) van de gemeente Oldebroek gevraagd en ongevraagd adviseert over het beleid en uitvoering binnen het Sociaal Domein. Een hele mond vol. Anders gezegd: de adviesraad adviseert wethouder Liesbeth Vos en de andere collegeleden over allerlei zaken die te maken hebben met bijvoorbeeld problemen van jongeren, armoedebestrijding, participatie, zelfredzaamheid van ouderen, wonen, enzovoorts. En daarom wil de Adviesraad zoveel mogelijk signalen opvangen van zaken die leven in de Oldebroeker samenleving.

“Dat is ook de reden dat we graag deelnemer wilden worden van het PIO. Het is één van de middelen die we inzetten om signalen op te vangen. De vrijwilligersorganisaties in het PIO netwerk zitten in de haarvaten van onze samenleving en hebben veel contacten met vaak de meest kwetsbare inwoners van de gemeente. Tijdens de onderlinge ontmoetingen in de PIO-vergaderingen horen we veel van wat er nodig is voor het welzijn van de inwoners van Oldebroek. Wat gebeurt er in positieve zin allemaal en waar zijn er lacunes of vallen er steken. Dat is voor ons belangrijke informatie”, vertelt Henk.

 

Van mond tot mond

De Adviesraad bestaat momenteel uit tien vrijwilligers, aangevuld met een contactambtenaar en een notulist vanuit de gemeente. Veel van hen zijn werkzaam of werkzaam geweest in de zorg of anderszins binnen het Sociaal Domein. Henk zelf heeft een veelkleurige achtergrond in tal van leidinggevende functies in de coating-,kleurstoffen- en verfindustrie. Hij heeft daarbij vooral veel ervaring opgedaan als manager bij het verbeteren van processen. Hij en zijn vrouw wonen- na vele verhuizingen – sinds 2013 in Wezep en zijn inmiddels goed ingeburgerd. Het vrijwilligerswerk helpt daarbij, ook als diaken in de Vredeskerk en als secretaris van CMK Laudate Deum. En sinds juni 2021 is Henk de secretaris van de Adviesraad. Iemand van het koor vroeg hem daarvoor. Zo gaat dat vaak: van mond tot mond.

 

(On)gevraagd advies

“Ik moest even wennen aan de ambtelijke sfeer, de langdurige processen en het bijzondere taalgebruik, maar dat uiteindelijk ging dat best wel snel. Als ik ergens kom, in mijn werk of als vrijwilliger, dan wil ik graag precies weten hoe het zit en zoek ik dat helemaal uit. Ik krijg als secretaris via de post en de e-mail heel veel informatie binnen. Veel organisaties willen zo onze aandacht vragen of invloed uitoefenen. Dan moet ik een eerste schifting maken. Wat is het belang? Waar liggen de knelpunten? En welke groepen in de samenleving treft het? We vormen ons er vervolgens met elkaar een mening over en als B&W ons om advies vraagt, leveren we dat”, zegt Henk. Òf de Adviesraad doet dat – steeds vaker – ongevraagd uit zichzelf. In zijn tijd als secretaris zijn er zo’n dertien adviezen gegeven, zowel lokaal voor de gemeente Oldebroek als regionaal voor samenwerkingsverbanden op de Noord-Veluwe. Het is Henk’s taak als secretaris om die te formuleren. De adviezen zijn allemaal te lezen op de site van de Adviesraad.

 

Enthousiast team

Henk besteedt aardig wat vrije tijd aan zijn werk voor de Adviesraad, maar doet dat graag: “Ik vind het interessant en ik merk steeds meer dat het zin heeft wat we doen. We helpen om de inspanningen van de gemeente te verbeteren en zo het Sociaal Domein te verrijken, zou je kunnen zeggen. We vormen een enthousiast team, we hebben goede contacten met de gemeente en we zijn vast van plan om meer bekendheid te geven aan de raad. Want hoe meer inwoners ons weten te vinden met hun ervaringen, hoe zinvoller ons werk wordt. En dat gaat zeker lukken!”

 

Laat jij je sociale hart spreken?

De Adviesraad Sociaal Domein heeft vier vacatures. Heb jij een sociaal hart en wil je bijdragen aan een betere benadering van je mede-Oldebroekers die ondersteuning nodig hebben? Neem dan contact op met Henk Riksen, via henkriksen@adviesraadoldebroek.nl. Kijk ook eens op www.adviesraadoldebroek.nl.

Pin It on Pinterest