Deelnemers

Klik hier voor alle informatie
Q

Stichting Present Oldebroek

Wat doet Stichting Present Oldebroek?

Present Oldebroek slaat een brug tussen vrijwilligers die hun tijd en talent willen geven en hulpontvangers die daarmee geholpen kunnen worden in alle woonkernen van de gemeente Oldebroek.

Hierbij valt te denken aan het doen van:

 •  Tuin projecten
 • Binnen projecten ( behangen, sausen, kleine timmer- en elektra werkzaamheden)
 • Opruimprojecten
 • Schoonmaak projecten
 • Verhuizen
 • Een activiteit uitvoeren bij ouderen of verstandelijk beperkten ( pannenkoeken bakken, bloemschikken, knutselen, wandelen, zingen
 • Enzovoort

Voor de vrijwilliger:
Wilt u zich alleen, of samen met anderen, inzetten met uw talent? Neem contact op via het inschrijfformulier op de website of bel met de coördinator.

Voor de hulpontvanger:
U kan via de bij u aanwezige begeleider van een Maatschappelijke Organisatie een aanvraag voor hulp indienen via het inschrijfformulier op de website of bel met de coördinator.

De aanvraag moet door de Maatschappelijke Organisatie worden ingediend en de hulpontvanger moet voldoen aan onderstaande criteria:

 • Onvoldoende sociaal netwerk
 • Onvoldoende financiën
 • Beperkingen in fysieke- en of geestelijke gezondheid

Naam:
Willeke Pieters-Kroese
Functie:
Algemeen coördinator
Tel.:
06-48687003
Adres:

E-mail:
info@presentoldebroek.nl


Website:
www.presentoldebroek.nl

Klik hier voor alle informatie
Q

De Klinker

De Klinker is onderdeel van het project Geloven in de buurt van het Leger des Heils. In het ontmoetingscentrum kun je terecht voor een kop koffie of thee, gezelligheid, zinvolle gesprekken en een luisterend oor.

Zoals veel vestigingen van het Leger des Heils heeft ook De Klinker een eigen kledingwinkel met goede gebruikte kleding. Hier kan men gezellig shoppen en er is tijd voor een gezellig praatje.

Het doel van eetclub ‘SamSam’ is heel simpel: er is een groep mensen, die van koken houden en geregeld samen een driegangenmaaltijd maken voor mensen die alleen zijn en het gezellig vinden om wekelijks samen te eten op de donderdagavond om 18.00 uur.

In De Klinker kunnen handwerkers, zowel beginners als mensen met ervaring, op donderdagmorgen gezellig handwerken. Praten en breien blijken heel goed samen te gaan.

Op dinsdagmorgen wordt er in De Klinker bij de koffie of thee altijd wat extra’s aangeboden. We noemen dat Koffie-plus. Er is de gelegenheid om mee te doen aan een spel, een quiz, een opdrachtje, etc. rondom een bepaald thema met als doel elkaar beter te leren kennen.

Op de woensdagmiddag om de week is er kinderclub “De Klinkerkids”, waar kinderen uit de buurt komen en meedoen aan allerlei activiteiten die zij zelf uitkiezen.

De week wordt op vrijdagmiddag afgesloten met een heerlijke snack die wordt aangeboden door het eetcafé.

De Klinker is ‘voor iedereen, van iedereen’! Daarom is er ruimte voor allerlei activiteiten. Zo zijn er regelmatig schildersactiviteiten. Tweemaal in de maand op woensdagmiddagen is er de schilderclub
‘De Verfkwast’ voor kinderen vanaf 6 jaar en is er ook een schildersclub voor volwassenen ‘Kunstkring Wezep’ tweemaal per maand op de maandagmiddag.

De Klinker biedt de mogelijkheid aan stagiaires om hun stage te vervullen binnen de Klinker.

Contactpersoon

Naam:
Wim en Willie Rouw

Functie:
Missionairwerkers

Tel.: 06 20439805

Adres:
Klimopstraat 1
8091VL Wezep

E-mail:

wim.rouw@legerdesheils.nl

Tel: Ontmoetingscentrum “ De Klinker”
038 2080716


Website:
www.legerdesheils.nl
www.klinkerwezep.nl

Klik hier voor alle informatie
Q

Leergeld Oldebroek

Voor wie is Leergeld bedoeld?

Stichting Leergeld Noord Veluwe richt zich op schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar.

 • Van wie de ouders/verzorgers een besteedbaar inkomen hebben beneden 120% van het bijstandsniveau (excl. vakantiegeld).
 • Woonachtig zijn in de gemeente Elburg, Epe, Hattem, Heerde of Oldebroek.

Leergeld helpt deze kinderen door voor hen schoolse- en buitenschoolse activiteiten mogelijk te maken zoals:

 • Lidmaatschap van een sportclub, vereniging, scouting
 • Muziekles, dansles, fitness
 • Kleding en andere noodzakelijke zaken hierbij
 • Het schoolreisje of schoolkamp bij het basisonderwijs; schoolreis of excursie bij voortgezet onderwijs
 • (een deel van) de ouderbijdrage (basisschool)
 • Vanaf 12 jaar een tweedehands fiets of tweedehands computer.

Leergeld bekijkt ook of er bestaande voorzieningen van het rijk of de gemeente beschikbaar zijn, dan wordt daar naar verwezen.
Ondersteuning door Leergeld is altijd in aanvulling op deze voorzieningen.

Ouders of verzorgers kunnen bij de Lokale Leergeld afdeling in hun gemeente een aanvraag indien om hun kind(eren) weer te laten meedoen. Meedoen kan ik principe op vier verschillende gebieden: onderwijs, cultuur, sport of welzijn.

Aanvragen kunnen dus in principe variëren van een aanvraag voor een vergoeding voor een fiets of schoolreisje tot een aanvraag voor een vergoeding voor de contributie voor een sportclub of scouting.

Werkwijze:

Na aanmelding neemt een intermediair contact op om een afspraak te maken voor een huisbezoek.

Contactpersoon

Naam:
Harriët Verbaan
Dries Winkel
Functie:
Coördinator
Postadres:
Postbus 39, 8160 AA Epe
Tel.:
06-12757264
E-mail:
leergeldoldebroek@gmail.com


Website:
www.leergeldnoordveluwe.nl

Leergeld Oldebroek:
06 12757264
leergeldoldebroek@gmail.com

Klik hier voor alle informatie
Q

Voedselbank Elburg Oldebroek

Wat doet de Voedselbank?

De hulp van de voedselbank is voor mensen die met hun inkomen, na aftrek van hun vaste lasten, niet genoeg geld overhouden om van te leven. De hulp is in principe tijdgebonden. Voor één persoon bedraagt de norm € 180,00 per maand, voor elk gezinslid komt er € 70,00 bij. De norm voor een echtpaar met vier kinderen is dus € 390,00 per maand.

Hulp kan worden geboden voor een maximum periode van 3 jaar. In bijzondere gevallen kan hiervan afgeweken worden en kan er na de drie jaar alsnog een periode worden toegekend. Als men in aanmerking denkt te komen voor een voedselpakket, kan een aanvraag worden ingediend. Het aanvraagformulier is te vinden op de website.

Naast het verstrekken van een voedselpakket wordt gekeken naar de overige omstandigheden van het gezin. Veel gezinnen hebben al hulp en voor sommigen is het nodig dat begeleiding naar de hulpverlening wordt geboden.
Ondersteuning moet leiden tot oplossing van de financiële problemen en zelfstandigheid van het gezin. Kinderen die naar de lagere school gaan ontvangen een verjaardagpakket.

De voedselpakketten:
De goederen worden gekregen van supermarkten, bakkers en kwekers. Voorts door inzamelingen van goederen door kerken, scholen en verenigingen.

Uitgifte:De pakketten worden op dinsdag uitgegeven. 

 • In Wezep: GKV “Het Noorderlicht” tussen 16.30 uur en 17.00 uur. Op zaterdagmorgen is er nog een zogenaamde kleine uitgifte.
 • In Oldebroek worden de pakketten thuisbezorgd.
 • Er kan ook gekozen worden voor de uitgifte in Wezep of Elburg.
  In Elburg: ’t Straatje 6, op vrijdagmiddag tussen 16.00 uur en 17.00 uur.

Naam:
Henk van Os
Functie:
Coördinator
Tel.:
0525-621414
06-22508593
Adres:
’t Straatje 6
8081 RN Elburg
E-mail:
info@voedselbankelburgoldebroek.nl


Naam:
Jan-Willem Bleijenberg
Functie:
Intaker / Contactpersoon
Adres:
’t Straatje 6
8081 RN Elburg
Tel.:
038-376080
06-13872288
E-mail:
info@voedselbankelburgoldebroek.nl
jwmbleijenberg@kpnmail.nl


Website:
www.voedselbankelburgoldebroek.nl

Klik hier voor alle informatie
Q

ZorgSaam Oldebroek

Wat doet ZorgSaam Oldebroek?

ZorgSaam Oldebroek wil eenzaamheid in Oldebroek voorkomen. Dat doen we door mensen met een hulpvraag te koppelen aan een maatje. Het gaat dan niet om zorgvragen, maar om sociale activiteiten. Voor mensen die een klein sociaal netwerk hebben kan het al heel prettig zijn als iemand één keer in de week een kopje koffie komt drinken en praten. Een klein gebaar met een groot effect. Je kunt bijvoorbeeld denken aan:

 • Een wandeling
 • Helpen met boodschappen doen
 • Meegaan naar de dokter of het ziekenhuis
 • Samen een spelletje doen

Zo willen we mensen weer in hun kracht zetten. Jong, oud, religie of afkomst maakt niet uit. Want in de gemeente Oldebroek mag niemand eenzaam zijn!

Onze coördinator Joke de Jong: “Naar aanleiding van de gesprekken probeer je een goede match te maken en wanneer je hoort en ziet dat er een “klik” is zie je de hulpvragers opbloeien. Er ontstaan soms vriendschappen en dat is mooi om te zien"

Contactpersoon

Naam:
Joke de Jong en Tineke van Loon
Functie:
Coördinator
Tel.:
06- 22284565
Bereikbaar van:
Maandag t/m vrijdag tussen 9.00 – 12.00 uur
Adres:
Postbus 51
8090 AB Wezep
E-mail:
info@zorgsaamoldebroek.nl


Website:
www.zorgsaamoldebroek.nl


ZorgSaam Oldebroek is een initiatief van het Diaconaal Platform Oldebroek

Klik hier voor alle informatie
Q

Buurtbemiddeling
Nunspeet-Elburg-Oldebroek

Wat is Buurtbemiddeling?

Buurtbemiddeling helpt om burenruzies op te lossen. Getrainde vrijwilligers, de buurtbemiddelaars, luisteren naar het verhaal van beide partijen. Zij geven geen oordeel en zijn neutraal. Het is de bedoeling dat de ruziënde buren onder begeleiding van de bemiddelaars zelf hun conflict oplossen. Dat gebeurt vaak op een neutrale plek. Uiteraard hebben de bemiddelaars geheimhoudingsplicht.

Voor wie is Buurtbemiddeling?

Inwoners van de gemeenten Nunspeet, Elburg en Oldebroek die in een conflictsituatie zitten of dreigen te komen, kunnen zich aanmelden voor buurtbemiddeling. Ook woningcorporaties, politie en andere organisaties kunnen problemen tussen buren en buurtgenoten aanmelden. Buurtbemiddeling is gratis.

Hoe werkt Buurtbemiddeling?

Eén van de buren neemt contact op met Buurtbemiddeling. Als de projectleider verwacht dat het conflict door bemiddeling is op te lossen, vormt deze een team van twee bemiddelaars. Er wordt contact gelegd met beide buren en er wordt geprobeerd tot een bemiddelingsgesprek te komen. Wensen worden aangegeven en verbeteringsafspraken desgewenst vastgelegd.

Na 6 weken wordt nogmaals contact opgenomen om te evalueren. Soms is een vervolggesprek nodig. Indien nodig wordt doorverwezen naar een andere organisatie.

Contactpersoon

Naam:
Hettie Schoonhoven
Functie:
Coördinator
Tel.:
0341-259433
06-51761336
Adres:
Jan van Vuurenstraat 13
8072 ZJ Nunspeet
E-mail:
buurtbemiddeling@nunspeet.nl


Website:
www.buurtbemiddelingnunspeetelburg.nl


Samenwerking met:
Gemeenten Nunspeet, Elburg en Oldebroek,
Woningcorporaties UWOON, Omnia Wonen en
Delta Wonen, Politie en Informele en Formele zorgorganisaties in de gemeenten Nunspeet,
Elburg en Oldebroek.

Klik hier voor alle informatie
Q

SWO (Stichting Welzijn Ouderen/gemeente Oldebroek)

Wie is SWO?

Missie:
SWO is een vrijwilligersorganisatie die een centrale en prominente rol speelt in het welzijn van de senior, zich met haar activiteiten richt op maatschappelijke activering en brede preventie en een rol speelt op het gebied van begeleiding en ondersteuning.

De uitgangspunten zijn:

 • Senioren zijn zo lang mogelijk zelfstandig en zelfredzaam
 • Senioren kunnen zo volwaardig mogelijk mee blijven doen in de samenleving.

Wat doet SWO?

Kerntaken van SWO zijn: het aanbieden van activiteiten voor de senior, een goede “werkgever” zijn voor vrijwilligers die een zinvolle bijdrage willen leveren aan de maatschappij en het vervullen van een sleutelpositie tussen senioren en ketenpartners.

Daarnaast vervult SWO ondersteunende taken. De eigen organisatie wordt op orde gehouden, met betrekking tot de senior wordt een beleid ontwikkelt gericht op ontwikkeling en er wordt samenwerking onderhouden met gemeente en ketenpartners.

De dienstverlening bestaat onder meer uit:

 • Bezoekdienst
 • Advies Seniorconsulent aan individuele senior
 • Maaltijdvoorziening
 • Recreatie
 • Senioren in beweging
 • Educatie & Informatie

SWO geeft het info bulletin “Het Palet” uit. Dit wordt verspreid onder senioren vanaf 60 jaar. Per jaar worden 3 bulletins en een bewaarnummer verspreid.

Contactpersoon

Naam:
Henk van de Haar
Functie:
Secretaris
Tel.:
038-3762433
Adres:
Marienrade3
8091 XS Wezep
E-mail:
info@swogemeente-oldebroek.nl


website:
www.swogemeente-oldebroek.nl


Openingstijden van het kantoor in Dorpshuis “De Brinkhof

Woensdagmorgen
van 9.00 uur tot 12.00 uur
swogemeente-oldebroek.nl
Tel nr. 038-3762716

Klik hier voor alle informatie
Q

Taal voor het Leven

Wat doet Taal voor het Leven?

Het doel is veel laaggeletterden(volwassenen met een hulpvraag m.b.t. taal of rekenen) bereiken via Taalpunten in Nederland.
(Ook digitale hulp is op heel laag niveau mogelijk.)

De hulp van het Taalpunt is gratis.

Wil men beter leren lezen en schrijven of beter spreken en of beter leren rekenen of kennismaken met de computer, dan is men welkom op het Taalpunt. Gezamenlijk wordt gekeken naar wat geleerd kan worden.
Er wordt hulp geboden bij het zoeken naar een cursus of taalcoach/taalvrijwilliger in de buurt. Ook kan in een groep worden geoefend met converseren en taalvaardigheden.
Aanpak van laaggeletterdheid vermindert andere problemen!

Activiteiten:

 • Netwerken en verbinden
 • Vrijwilligers scholen
 • Taalvrijwilligers koppelen aan laaggeletterden
 • Gratis lesmateriaal voor partners
 • Resultaten meten en inzichtelijk maken
 • Soms vrijwilligers scholen voor volwassenen

Hoe werkt het Taalpunt?

 1. Deelnemer (vanaf 18 jaar) meldt zich
 2. Intake: leerwensen inventariseren
 3. Doorverwijzen waar mogelijk
 4. Koppelen aan vrijwilliger
 5. Gratis les, normaal 1-1,5 uur/ per week

Aanwezig in Taalpunt Wezep op:
Maandag: van 14.00 - 16.00 uur
Vrijdag : van 17.00 - 19.00 uur

Contactpersoon

Naam:
Barrie Nitrauw
Functie:
Taalpuntdocent Wezep
Tel.:
06-45706801
Telefonisch bereikbaar tijdens onderstaande uren:
Maandag: 14.00 tot 16.00 uur
Vrijdag: 17.00 tot 19.00 uur
Adres:
Marienrade3
8091 XS Wezep

E-mail:
taalpuntoldebroek@bibliotheeknoordveluwe.nl


Website:
www.bibliotheeknoord-veluwe.nl

Taalpunt Oldebroek

Samenwerking met:
Bibliotheek Noord Veluwe
Lesmateriaal en deskundigheidbevordering van de Taalpuntdocent via de Stichting Lezen & Schrijven

Klik hier voor alle informatie
Q

Vluchtelingenwerk

Wat doet Vluchtelingenwerk?

In Oldebroek werkt een team vrijwilligers samen met leidinggevende Jenny Kamps.
Bij het informatie- en adviespunt kunnen asielzoekers, vluchtelingen, migranten en organisaties terecht met alle vragen op het gebied van vreemdelingenwetgeving, materiële rechtspositie en inburgering.

Informatie voor vluchtelingen

Spreekuur:
maandag van 13.00-15.00 uur
donderdag van 13.00- 15.00 uur

Contactpersoon

Teamleider:
José Rijntjens
Tel.: 0614047230
Mail:
jreijntjens@vluchtelingenwerk.nl

VluchtelingenWerk gemeente Oldebroek

Algemene contactinformatie
MFC De Brinkhof
Marienrade 3 8091 XS Wezep
038-3769394

Telefonische bereikbaarheid: maandag
13.00-15.00; dinsdag 9.00-16.00; donderdag 13.00-15.00

Informatie voor vluchtelingen

Spreekuur:
maandag van 13.00-15.00 uur
donderdag van 13.00- 15.00 uur


Website:
https://www.vluchtelingenwerk.nl/oostnederland/vluchtelingenwerk-oldebroek

Klik hier voor alle informatie
Q

SchuldHulpMaatje

Wat doet SchuldHulpMaatje?

SchuldHulpMaatje is een initiatief van de kerken in Nederland. Vrijwilligers bieden hulp aan mensen die te maken hebben met (dreigende) schulden. Zonder oordelen en snel. Om een vicieuze cirkel van schulden te voorkomen, richten zij zich voor de langere termijn (3 jaar) ook op zelfredzaamheid en bewust financieel gedrag. En je mag bij een maatje altijd opnieuw aankloppen voor advies of hulp bij je financiën.

Elke SchuldHulpMaatje locatie werkt volgens de door SchuldHulpMaatje Nederland ontwikkelde aanpak. Dit garandeert:

 • Een beproefde effectieve en betrouwbare aanpak
 • Elk SchuldHulpMaatje is deskundig getraind en houdt dit op peil met ons Permanent Educatie Programma
 • Elk maatje beschikt over een Verklaring omtrent Gedrag (VOG)

De aanpak richt zich erop om mensen met financiële problemen in een zo vroeg mogelijk stadium te bereiken. Dat voorkomt dat schulden onnodig oplopen. SchuldHulpMaatjes bieden begeleiding en ondersteuning, maar zij nemen nooit de verantwoordelijkheid over.

Wanneer er weer overzicht en rust is, leren zij hoe men in de toekomst schuldenvrij kan blijven. Niet alleen een overzichtelijke administratie, ook financieel gedrag komt daarbij ter sprake. Ook dat is preventie; voorkomen dat iemand in een vicieuze cirkel belandt van terugkerende schulden.

Contactpersoon

Naam:
Hans van Leeuwen

Functie:
Coördinator SchuldHulpMaatje

Tel:

06-54616047

Adres:

E-mail:
info@schuldhulpmaatjeoldebroek.nl


Website:
www.schuldhulpmaatje.nl

Overige websites:
Uitdeschulden.nu is voor mensen die zoeken naar financiële hulpverlening.
SHMJong.nl richt zich op jongeren tussen 16 en 26 jaar die financiële hulp willen.
Eerstehulpbijschulden.nl ondersteunt mensen die anderen willen helpen zonder geld te geven. Dat is structurele hulp
Moneyfit.nl voor jongeren 16-26 jaar.
Wij helpen je graag om op een fitte manier met geld om te gaan.
Geldfit.nl voor mensen vanaf 27 jaar.
Wij helpen je om je geldzaken fit te houden.

Klik hier voor alle informatie
Q

Diaconaal Platform

Wat doet het Diaconaal Platform?

Het Diaconaal Platform heeft een overkoepelende functie. Het faciliteert twee organisaties:

1. SchuldHulpMaatje

2. ZorgSaam Oldebroek

Van beide organisaties vindt u elders in dit Magazine nadere informatie.

Oldebroek heeft een Diaconaal Platform waarin een twaalf kerken uit Wezep, Oldebroek en andere kernen zich verenigd hebben. Door hun krachten te bundelen willen de kerken beter inspelen op hulpvragen van kerkleden en niet-kerkleden.

De kerken willen positief reageren op het beroep van de overheid op de samenleving. Zij hebben de diaconale opdracht aandacht te hebben voor de medemens die in nood zit of hulp nodig heeft. Daarom voelen zij de plicht in te springen bij de begeleiding, de gehele jeugdzorg en alle inwoners die zich bevinden aan de onderkant van de arbeidsmarkt.

De diaconieën zijn unaniem van mening dat het Diaconaal Platform vooral een praktische invulling moet geven aan haar doelstelling.

Het Diaconaal Platform biedt de mogelijkheid om efficiënter om te gaan met actuele hulpvragen waar een bovenkerkelijke aanpak noodzakelijk is. Ook gaat het platform nauw samenwerken met andere professionele en niet professionele hulpinstanties.

Contactpersoon

Naam:
Jantina Boeve

Functie:
Secretaris

E-mail:
diaconaalpgo@gmail.com

 

Klik hier voor alle informatie
Q

De Zonnebloem

Wat doet De Zonnebloem?

Bij de Zonnebloem draait het om mensen:

 • Bij elkaar brengen
 • Voor ze klaar staan
 • Alles op alles zetten.

Een lichamelijke beperking hoeft geen belemmering te zijn.

De Zonnebloem probeert mensen met een fysieke beperking een onvergetelijke tijd te bezorgen door:

 • Contacten te leggen en gezelligheid te brengen
 • Eén op één mensen te bezoeken
 • Gezamenlijke activiteiten in kleine of grotere groepen
 • Aangepaste vakanties in binnen-en buitenland.

De Zonnebloem zoekt nieuwe oplossingen:

 • Aangepaste huurauto’s
 • Beter toegankelijke locaties
 • Mode voor mensen in een rolstoel.

In de gemeente Oldebroek zijn twee afdelingen:

 • Wezep – Hattemerbroek
 • Oldebroek – Oosterwolde – ’t Loo

Beide afdelingen organiseren:

 • Winkelmiddagen
 • Stamppotten buffet in combinatie met bingo, zangkoor, lezingen etc.
 • Bezoek aan Keukenhof
 • Rondvaart in Giethoorn of door de Amsterdamse grachten en havengebied.

Wezep - Hattemerbroek organiseert daarnaast nog: deelname lunch in “De Bouwakker” te Hattemerbroek, deelname aan de avondvierdaagse, bezoek aan een theatermiddag in Zwolle en de Sinterklaasactie (het bezorgen van een speculaaspop).

Oldebroek – Oosterwolde – ’t Loo organiseert: Elke zes weken een kleinschalige activiteit (bloemschikken, spelletjes of gezellig samenzijn), organiseren van picknicks, kerstmaaltijden en kerstpresentjes, aanwezigheid op braderie.

Contactpersoon

Naam:
Helga Tijdeman
Functie:

Contactpersoon
Zonnebloem Wezep-Hattemerbroek
Tel.:
06 11766395
Adres:
Zwaluwstraat 3 Hattemerbroek
E-mail:
zonnebloemwezep@gmail.com


Naam:
Dries Bakker
Functie:
Secretaris/Penningmeester
Zonnebloem Oldebroek-Oosterwolde-‘t Loo
Tel:
06 23333029

Adres:
Biezenkamp 2
8096 MV Oldebroek

Mail: bestuur.zonnebloem.oldebroek@gmail.com


Website:
www.zonnebloem.nl

facebook.com/dezonnebloem

twitter.com/dezonnebloem

Klik hier voor alle informatie
Q

Humanitas, afdeling Noord-Veluwe

Humanitas wil een samenleving bevorderen, waarin plaats is voor iedereen en waarin mensen verantwoordelijkheid willen nemen voor zichzelf en anderen. Dat betekent dat mensen elkaar helpen, ongeacht levens- of politieke overtuiging, afkomst, beperking of leefsituatie.

In de gemeente Oldebroek organiseert Humanitas Noord-Veluwe de activiteit Humanitas Thuisadministratie.

Het project Thuisadministratie is bedoeld voor mensen, van alle leeftijden, die moeite hebben hun administratie te organiseren en hierbij behoefte hebben aan wat steun.

Humanitas biedt ondersteuning totdat de deelnemer weer zelfstandig grip heeft op de financiële- en administratieve situatie. Aan de hulp van Humanitas zijn geen kosten verbonden.

Na een eerste kennismakingsgesprek met de coördinator komt een speciaal voor het werk opgeleide vrijwilliger thuis bij de deelnemer om te ondersteunen.

Van de vrijwilligers mag verwacht worden dat zij betrouwbaar, geduldig en enthousiast zijn, discreet met vertrouwelijke zaken omgaan, georganiseerd kunnen werken, regelmatig beschikbaar zijn en in overleg met de deelnemer afspraken kunnen maken.

Contactpersoon

Naam:
Liesbeth Smit
Functie:
Coördinator Humanitas
Werkgebied Gemeente Oldebroek
Humanitas Noord-Veluwe
Tel.:
06-30765104
E-mail:
liesbethsmit@live.nl


Website:
www.humanitas.nl/noord-veluwe

Nijkerk – Putten – Ermelo – Harderwijk – Nunspeet – Elburg – Oldebroek – Hattem.

Klik hier voor alle informatie
Q

KBO-PCOB samen sterker voor senioren

KBO-PCOB is met een kwart miljoen leden de grootste seniorenorganisatie van Nederland. Wij maken ons sterk voor een samenleving waarin senioren volwaardig kunnen meedoen en mensen omzien naar elkaar. KBO-PCOB draagt bij aan een krachtige positie van senioren en maakt zich daar sterk voor, zowel op landelijk als op provinciaal en gemeentelijk niveau.

Van, voor en door leden

KBO-PCOB is een vereniging van, voor en door leden. We hebben meer dan 800 lokale afdelingen in heel Nederland. Daar ontmoeten mensen elkaar, ondernemen ze activiteiten en behartigen ze lokaal de belangen van senioren. Duizenden vrijwilligers zetten zich in via KBO-PCOB: bijvoorbeeld als belastinginvuller, ouderenadviseur, veiligheidsadviseur of tabletcoach.

Leden krijgen tien keer per jaar het ledenmagazine en kunnen profiteren van veel voordelen, zoals kortingen op uitjes, boeken en cd’s, een collectieve zorgverzekering en een energiecollectief.

Samen sterk

KBO-PCOB is het samenwerkingsverband van de twee landelijke verenigingen Unie KBO en PCOB. Sinds 2017 hebben beide verenigingen hun krachten gebundeld en vormen zij op landelijk niveau de seniorenorganisatie KBO-PCOB. Lokale afdelingen van KBO en PCOB zoeken elkaar ook steeds vaker op.

Zij organiseren gezamenlijke activiteiten en trekken samen op in de lokale belangenbehartiging.

Contactgegevens

Afdeling Wezep
Mevr. Anneke Meijer-van Genderen
Email:
annekemeijerpcob@gmail.com


Website:
www.kbo-pcob.nl
https://www.pcob.nl/uw-afdeling/wezep

 

Klik hier voor alle informatie
Q

De Huiskamer van Wezep

De Huiskamer is een inloophuis. Opgericht door de burger voor de burger. Er worden activiteiten georganiseerd, inwoners kunnen elkaar ontmoeten en zelf activiteiten starten. Iedereen kan een bijdrage leveren. De Huiskamer is een plek voor jong en oud. Ontmoeten en gezellig bezig zijn onder het genot van een kopje koffie of thee.

Activiteiten en evenementen:

Naast het standaard inloop programma worden er verschillende activiteiten en evenementen georganiseerd. Deze activiteiten en evenementen vindt u terug in de agenda of op de nieuws pagina van deze website. Ook kunt u in De Huiskamer zien welke verschillende activiteiten en evenementen er voor de komende periode gepland staan.

Gezelligheid:

Tijdens de openingstijden is er vrije inloop. Zoek de gezelligheid op in De Huiskamer. We hebben o.a. een pooltafel, voetbaltafel, dartbord en sjoeltafel staan. Er is een piano aanwezig waar vrij opgespeeld kan worden. Lekker relaxen? Ook deze mogelijkheid biedt De Huiskamer. We hebben een speciale lounge ingericht met heerlijke banken. Of toch zin in een goed boek of een bordspel? In onze boeken/spelletjeskast hebben wij inmiddels een ruime keuze!

En meer!

Wij hebben in De Huiskamer ook een winkeltje. Hier worden producten verkocht gemaakt door o.a. mensen met een beperking. Inmiddels hebben wij een uitgebreid assortiment met verschillende artikelen zoals: interieur items, kaarten en verschillende cadeau artikelen gemaakt van hout.

Contactpersoon

Naam:

Functie:
Tel.:
06 83988357
Adres:
Meidoornpassage 16
8091 KS Wezep
E-mail:


Website:
www.huiskamervanwezep.nl

Samenwerking met:
Humanitas Noord Veluwe
Oldebroek voor Mekaar
Kunstlokaal Wezep
Stichting Present
Zorgsaam Oldebroek

 

Klik hier voor alle informatie
Q

Nederlandse Patiënten Vereniging
Zorg voor het Leven

Wat doet de NPV?

De NPV komt op voor de beschermwaardigheid van het leven. Dat wordt gedaan door vrijwillige thuishulp, advies bij medisch-ethische vragen en beleidsbeïnvloeding.

De NPV houdt zich met thema’s bezig als:

 • Zwangerschap
 • Gezinsvorming
 • Vaccinatie
 • Orgaandonatie
 • Mantelzorg
 • Levenseinde

Het aanbod bij Mantelzorgondersteuning bestaat uit:

 • Begeleiding naar arts/ziekenhuis
 • Oppassen op patiënt
 • Medicijnen ophalen
 • Boodschappen doen zolang dit niet anders is geregeld
 • Bezoek aan eenzamen en ouderen
 • Kortdurend huishoudelijk werk bij nood
 • Psychosociale ondersteuning mantelzorger
 • Licht verzorgende taken

Het aanbod Respijtzorg bestaat uit:

 • Voor overbelaste mantelzorger dagdeel of delen oppas
 • Pallieatieve ondersteuning, ook ’s nachts in noodgevallen en bij overbelasting

Hulpverlening is afhankelijk van beschikbaarheid en geschiktheid van vrijwilligers. Er is contact/samenwerking met kerkelijke hulpdiensten, diaconale hulpdienst Oosterwolde en ZorgSaam Oldebroek.

Contactpersoon

Naam:
Karin Kreuger-Langerak
Functie:
Coördinator Vrijwillige Thuishulp
Tel.:
0525-631665
06-12120214
Adres:
Bovenheigraaf 60
8095 PC ’t Loo-Oldebroek
E-mail:
karinkreugerlangerak@gmail.com


NPV:
J. Witvliet
Functie:
Voorzitter afdeling NPV Oldebroek
Adres NPV:
Kerkewijk 115
3904 JA Veenendaal
Tel.:
0318-547888
E-mail:
info@npvzorg.nl


Website:
www.npvzorg.nl
https:/npvzorg.nl/locatie/oldebroek/

 

Pin It on Pinterest