Karin Kreuger-Langerak

“Door de overleggen met mede-vrijwilligers, leden van het PIO, heb ik meer en bredere hulp kunnen verlenen aan onze naasten in de gemeente Oldebroek. Je weet wie je kunt benaderen; hoe mooi is het elkaar te inspireren en samen te werken!”

Jan-Willem Bleijenberg

“Voor mij als vrijwilliger bij de Voedselbank is het PIO een belangrijk orgaan om contacten te kunnen onderhouden met andere vrijwilligersorganisaties. Daardoor kan ik klanten die dat wensen informeren en verwijzen, zodat zij met hulp van meerdere organisaties...

Gerard de Hoop

“Binnen de gemeente Oldebroek zetten veel vrijwilligers zich binnen tal van organisaties in voor allerlei vormen van hulp aan medeburgers. Het PIO wil deze organisaties en hun vrijwilligers verbinden om zodoende het vrijwilligerswerk binnen onze gemeente te...

Liesbeth Vos-van de Weg

“Veel inwoners doen belangeloos iets voor een ander. Dat is onbetaalbaar. Nog krachtiger wordt het als deze vrijwilligers(-organisaties) zich bundelen. Dat zie je bij het Platform Informele Ondersteuning: samenkracht! Meer dan 18 organisaties beseffen dat zij samen...

Pin It on Pinterest