“Dit vrijwilligerswerk zouden er meer moeten doen!”

Het kan zomaar gebeuren dat je ineens in financiële problemen zit. Je situatie is veranderd, inkomsten zijn gedaald en je komt er niet aan toe om alles op een rijtje te zetten. De schulden dreigen je boven het hoofd te groeien. Het is dan enorm belangrijk dat je hulp ontvangt om weer grip op de situatie te krijgen. Hoe mooi is het als dat gebeurt door mensen die dat vrijwillig doen en alle tijd nemen om samen met jou je situatie te bekijken. De vrijwilligers van het project Thuisadministratie van Humanitas staan klaar!

Oorzaken van financiële problemen zijn onder meer het overlijden van de partner, een scheiding of baanverlies. Veel vragen hebben te maken met de fiscus, pensioenfondsen, schuldeisers, en mogelijkheden om financiële ondersteuning te ontvangen. Het inzichtelijk maken van ‘verborgen uitgaven’ is vaak al een belangrijke eerste stap. Soms start daarna een schuldhulpverleningstraject. En het intermenselijke contact helpt ondertussen een heel stuk met het klaren van de lucht.

Mannen met ervaring

Drie vrijwilligers Thuisadministratie van Humanitas zijn Henk Leurink (70), Gerbrand van den Eijkel (68) en Dirk Lokhorst (75). Mannen met interessante werkervaring: Henk bij de Belastingdienst, Gerbrand als beroepsmilitair met veel HR-aspecten, Dirk in de accountancy en de bankwereld. Mannen dus met veel know-how om mensen te kunnen helpen bij de Thuisadministratie. Bovendien wordt er bij Humanitas het nodige aan opleiding en intervisie gedaan. Dit vrijwilligerswerk vraagt een flinke dosis tijd en inzet. “Maar dat is het mooie van deze levensfase van gepensioneerd zijn”, vertelt Dirk. “Je kunt de mensen nu ook alle aandacht geven.”

Leerzaam mensenwerk

Als het over de vraag gaat waarom ze zoveel vrije tijd in dit vrijwilligerswerk steken, soms zo’n tien tot twintig uur per week, zijn ze het met elkaar eens. Gerbrand: “Omdat je, achter de financiële problemen, met mensen werkt.” Dirk vult aan: “Er spelen vaak sociale problemen mee. Het is belangrijk dat de deelnemers proeven dat je alle aandacht voor ze hebt.” “En je ziet resultaat. Het is mooi als je, na een tijd opgetrokken te hebben, de mensen weer ziet opbloeien. Dat maakt je dankbaar”, vertelt Henk. De mannen hebben er zelf ook veel aan. Gerbrand heeft door dit vrijwilligerswerk geleerd de ander veel meer ruimte te geven. En Dirk is anders gaan kijken naar zijn eigen situatie. Het is voor hem niet meer vanzelfsprekend dat anderen het net zo goed hebben als hijzelf. “Maar dat geeft juist extra motivatie om anderen te helpen met je eigen mogelijkheden”, vindt Henk.

Dit zouden er meer moeten doen

De uitdaging, het menselijk contact en de verrijking van het leven zijn voor de heren reden om te zeggen: ‘’dit mooie werk zouden meer mensen moeten doen’’. Henk, Gerbrand en Dirk willen tenslotte lezers met financiële problemen meegeven: ‘’Aarzel niet contact op te nemen. Hoe eerder je instapt, hoe korter de problemen de kans krijgen zich op te stapelen. Zo blijft de deurwaarder buiten de deur.”

Het project Thuisadministratie van Humanitas is bedoeld voor mensen van alle leeftijden die moeite hebben hun administratie te organiseren en behoefte hebben aan wat steun. De vrijwilliger biedt ondersteuning totdat de deelnemer weer zelfstandig grip heeft op de financiële- en administratieve situatie. Aan de hulp zijn geen kosten verbonden. Informatie voor deelnemers en vrijwilligers: Liesbeth Smit, tel. 06 – 30 76 51 04 of liesbethsmit@live.nl.

Pin It on Pinterest