Centrum Jeugd en Gezin Oldebroek

https://www.cjgoldebroek.nl/?voor=ouders

Diaconaal Platform

Wat doet het Diaconaal Platform?

Het Diaconaal Platform heeft een overkoepelende functie. Het faciliteert twee organisaties:

1. SchuldHulpMaatje

2. ZorgSaam Oldebroek

Van beide organisaties vindt u elders in dit Magazine nadere informatie.

Oldebroek heeft een Diaconaal Platform waarin een twaalf kerken uit Wezep, Oldebroek en andere kernen zich verenigd hebben. Door hun krachten te bundelen willen de kerken beter inspelen op hulpvragen van kerkleden en niet-kerkleden.

De kerken willen positief reageren op het beroep van de overheid op de samenleving. Zij hebben de diaconale opdracht aandacht te hebben voor de medemens die in nood zit of hulp nodig heeft. Daarom voelen zij de plicht in te springen bij de begeleiding, de gehele jeugdzorg en alle inwoners die zich bevinden aan de onderkant van de arbeidsmarkt.

De diaconieën zijn unaniem van mening dat het Diaconaal Platform vooral een praktische invulling moet geven aan haar doelstelling.

Het Diaconaal Platform biedt de mogelijkheid om efficiënter om te gaan met actuele hulpvragen waar een bovenkerkelijke aanpak noodzakelijk is. Ook gaat het platform nauw samenwerken met andere professionele en niet professionele hulpinstanties.

Contactpersoon

Naam:
Jantina Boeve

Functie:
Secretaris

E-mail:
diaconaalpgo@gmail.com

 

Sociaal Team

Heeft u vragen op het gebied van werk, inkomen of zorg? Loopt u in het dagelijks leven tegen bepaalde dingen aan en heeft u behoefte aan ondersteuning? Hiervoor kunt u terecht bij het Sociaal Team.

In het Sociaal Team zitten verschillende professionals die graag met u meedenken en u ondersteunen waar dat kan. Hierbij kunt u denken aan:

Zorg
Mantelzorg
Dagbesteding
Huiselijk geweld
Relatie en scheiden
Wonen
Werk en inkomen
Schulden
Vrijwilligerswerk
Rouw en verlies
Lichamelijke of licht verstandelijke beperking

 

https://www.oldebroek.nl/Onderwerpen/Zorg_en_ondersteuning/Sociaal_Team

Pin It on Pinterest