Adviesraad Sociaal Domein gemeente Oldebroek

Wij zijn een team van enthousiaste mensen, die als onafhankelijke partij gevraagd en ongevraagd adviezen geeft aan het college van burgemeester en wethouders. Adviezen hebben betrekking op nieuw- of veranderd beleid en de uitvoering daarvan in het Sociaal Domein.

Officieel zijn wij de “Adviesraad Sociaal Domein Oldebroek” Met het Sociaal Domein wordt bedoeld het beleidsterrein waarin de overheid ondersteuning en zorg regelt voor mensen die  (potentieel) kwetsbaar zijn.

Het beleidsterrein omvat in de brede definitie de volgende aspecten:
Inburgering; Onderwijs; Kinderopvang; Zorg; Huisvesting; Schuldhulpverlening; Armoedebestrijding; Openbare Orde en veiligheid; Sport en cultuur; Publieke gezondheid.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan. De adviesraad geeft invulling aan de wettelijk voorgeschreven cliëntenparticipatie.

Het wettelijk kader wordt gevormd door de volgende wetten:
Wet maatschappelijk ondersteuning (2015)
Jeugdwet
Participatiewet

Dit wordt in de adviesraad behandeld door 4 werkgroepen t.w.:
Jeugd en opvoeding;
Participatie;
Opvangen;
Wonen en vervoer

Contactpersoon

Naam:
Henk Riksen

Functie:
Secretaris

E-mail:
henkriksen@adviesraadoldebroek.nl


Website:
www.adviesraadoldebroek.nl

Pin It on Pinterest