Sociaal Team

Heeft u vragen op het gebied van werk, inkomen of zorg? Loopt u in het dagelijks leven tegen bepaalde dingen aan en heeft u behoefte aan ondersteuning? Hiervoor kunt u terecht bij het Sociaal Team.

In het Sociaal Team zitten verschillende professionals die graag met u meedenken en u ondersteunen waar dat kan. Hierbij kunt u denken aan:

Zorg
Mantelzorg
Dagbesteding
Huiselijk geweld
Relatie en scheiden
Wonen
Werk en inkomen
Schulden
Vrijwilligerswerk
Rouw en verlies
Lichamelijke of licht verstandelijke beperking

 

https://www.oldebroek.nl/Onderwerpen/Zorg_en_ondersteuning/Sociaal_Team

Humanitas, (Noord-Veluwe)

Humanitas wil een samenleving bevorderen, waarin plaats is voor iedereen en waarin mensen verantwoordelijkheid willen nemen voor zichzelf en anderen. Dat betekent dat mensen elkaar helpen, ongeacht levens- of politieke overtuiging, afkomst, beperking of leefsituatie.

In de gemeente Oldebroek organiseert Humanitas Noord-Veluwe de activiteit Humanitas Thuisadministratie.

Het project Thuisadministratie is bedoeld voor mensen, van alle leeftijden, die moeite hebben hun administratie te organiseren en hierbij behoefte hebben aan wat steun.

Humanitas biedt ondersteuning totdat de deelnemer weer zelfstandig grip heeft op de financiële- en administratieve situatie. Aan de hulp van Humanitas zijn geen kosten verbonden.

Na een eerste kennismakingsgesprek met de coördinator komt een speciaal voor het werk opgeleide vrijwilliger thuis bij de deelnemer om te ondersteunen.

Van de vrijwilligers mag verwacht worden dat zij betrouwbaar, geduldig en enthousiast zijn, discreet met vertrouwelijke zaken omgaan, georganiseerd kunnen werken, regelmatig beschikbaar zijn en in overleg met de deelnemer afspraken kunnen maken.

Contactpersoon

Naam:
Liesbeth Smit
Functie:
Humanitas Noord-Veluwe
Tel.:
06-30765104
E-mail:
liesbethsmit@live.nl


Website:
www.humanitas.nl/noord-veluwe

Nijkerk – Putten – Ermelo – Harderwijk – Nunspeet – Elburg – Oldebroek – Hattem.

Taal voor het Leven

Wat doet Taal voor het Leven?

Het doel is veel laaggeletterden(volwassenen met een hulpvraag m.b.t. taal of rekenen) bereiken via Taalpunten in Nederland.
(Ook digitale hulp is op heel laag niveau mogelijk.)

De hulp van het Taalpunt is gratis.

Wil men beter leren lezen en schrijven of beter spreken en of beter leren rekenen of kennismaken met de computer, dan is men welkom op het Taalpunt. Gezamenlijk wordt gekeken naar wat geleerd kan worden.
Er wordt hulp geboden bij het zoeken naar een cursus of taalcoach/taalvrijwilliger in de buurt. Ook kan in een groep worden geoefend met converseren en taalvaardigheden.
Aanpak van laaggeletterdheid vermindert andere problemen!

Activiteiten:

 • Netwerken en verbinden
 • Vrijwilligers scholen
 • Taalvrijwilligers koppelen aan laaggeletterden
 • Gratis lesmateriaal voor partners
 • Resultaten meten en inzichtelijk maken
 • Soms vrijwilligers scholen voor volwassenen

Hoe werkt het Taalpunt?

 1. Deelnemer (vanaf 18 jaar) meldt zich
 2. Intake: leerwensen inventariseren
 3. Doorverwijzen waar mogelijk
 4. Koppelen aan vrijwilliger
 5. Gratis les, normaal 1-1,5 uur/ per week

Aanwezig in Taalpunt Wezep op:
Maandag: van 14.00 - 16.00 uur
Vrijdag : van 17.00 - 19.00 uur

Contactpersoon

Naam:
Barrie Nitrauw
Functie:
Taalpuntdocent Wezep
Tel.:
06-45706801
Telefonisch bereikbaar tijdens onderstaande uren:
Maandag: 14.00 tot 16.00 uur
Vrijdag: 17.00 tot 19.00 uur
Adres:
Marienrade3
8091 XS Wezep

E-mail:
taalpuntoldebroek@bibliotheeknoordveluwe.nl


Website:
www.bibliotheeknoord-veluwe.nl

 

Taalpunt Oldebroek

Samenwerking met:
Bibliotheek Noord Veluwe
Lesmateriaal en deskundigheidbevordering van de Taalpuntdocent via de Stichting Lezen & Schrijven

Voedselbank Elburg Oldebroek

Wat doet de Voedselbank?

De hulp van de voedselbank is voor mensen die met hun inkomen, na aftrek van hun vaste lasten, niet genoeg geld overhouden om van te leven. De hulp is in principe tijdgebonden. Voor één persoon bedraagt de norm € 180,00 per maand, voor elk gezinslid komt er € 70,00 bij. De norm voor een echtpaar met vier kinderen is dus € 390,00 per maand.

Hulp kan worden geboden voor een maximum periode van 3 jaar. In bijzondere gevallen kan hiervan afgeweken worden en kan er na de drie jaar alsnog een periode worden toegekend. Als men in aanmerking denkt te komen voor een voedselpakket, kan een aanvraag worden ingediend. Het aanvraagformulier is te vinden op de website.

Naast het verstrekken van een voedselpakket wordt gekeken naar de overige omstandigheden van het gezin. Veel gezinnen hebben al hulp en voor sommigen is het nodig dat begeleiding naar de hulpverlening wordt geboden.
Ondersteuning moet leiden tot oplossing van de financiële problemen en zelfstandigheid van het gezin. Kinderen die naar de lagere school gaan ontvangen een verjaardagpakket.

De voedselpakketten:
De goederen worden gekregen van supermarkten, bakkers en kwekers. Voorts door inzamelingen van goederen door kerken, scholen en verenigingen.

Uitgifte:De pakketten worden op dinsdag uitgegeven. 

 • In Wezep: GKV “Het Noorderlicht” tussen 16.30 uur en 17.00 uur. Op zaterdagmorgen is er nog een zogenaamde kleine uitgifte.
 • In Oldebroek worden de pakketten thuisbezorgd.
 • Er kan ook gekozen worden voor de uitgifte in Wezep of Elburg.
  In Elburg: ’t Straatje 6, op vrijdagmiddag tussen 16.00 uur en 17.00 uur.

Naam:
Henk van Os
Functie:
Coördinator
Tel.:
0525-621414
06-22508593
Adres:
’t Straatje 6
8081 RN Elburg
E-mail:
info@voedselbankelburgoldebroek.nl


Naam:
Jan-Willem Bleijenberg
Functie:
Intaker / Contactpersoon
Adres:
’t Straatje 6
8081 RN Elburg
Tel.:
038-376080
06-13872288
E-mail:
info@voedselbankelburgoldebroek.nl
jwmbleijenberg@kpnmail.nl


Website:
www.voedselbankelburgoldebroek.nl

Diaconaal Platform

Wat doet het Diaconaal Platform?

Het Diaconaal Platform heeft een overkoepelende functie. Het faciliteert twee organisaties:

1. SchuldHulpMaatje

2. ZorgSaam Oldebroek

Van beide organisaties vindt u elders in dit Magazine nadere informatie.

Oldebroek heeft een Diaconaal Platform waarin een twaalf kerken uit Wezep, Oldebroek en andere kernen zich verenigd hebben. Door hun krachten te bundelen willen de kerken beter inspelen op hulpvragen van kerkleden en niet-kerkleden.

De kerken willen positief reageren op het beroep van de overheid op de samenleving. Zij hebben de diaconale opdracht aandacht te hebben voor de medemens die in nood zit of hulp nodig heeft. Daarom voelen zij de plicht in te springen bij de begeleiding, de gehele jeugdzorg en alle inwoners die zich bevinden aan de onderkant van de arbeidsmarkt.

De diaconieën zijn unaniem van mening dat het Diaconaal Platform vooral een praktische invulling moet geven aan haar doelstelling.

Het Diaconaal Platform biedt de mogelijkheid om efficiënter om te gaan met actuele hulpvragen waar een bovenkerkelijke aanpak noodzakelijk is. Ook gaat het platform nauw samenwerken met andere professionele en niet professionele hulpinstanties.

Contactpersoon

Naam:
Jantina Boeve

Functie:
Secretaris

E-mail:
diaconaalpgo@gmail.com

 

SchuldHulpMaatje

Wat doet SchuldHulpMaatje?

SchuldHulpMaatje is een initiatief van de kerken in Nederland. Vrijwilligers bieden hulp aan mensen die te maken hebben met (dreigende) schulden. Zonder oordelen en snel. Om een vicieuze cirkel van schulden te voorkomen, richten zij zich voor de langere termijn (3 jaar) ook op zelfredzaamheid en bewust financieel gedrag. En je mag bij een maatje altijd opnieuw aankloppen voor advies of hulp bij je financiën.

Elke SchuldHulpMaatje locatie werkt volgens de door SchuldHulpMaatje Nederland ontwikkelde aanpak. Dit garandeert:

 • Een beproefde effectieve en betrouwbare aanpak
 • Elk SchuldHulpMaatje is deskundig getraind en houdt dit op peil met ons Permanent Educatie Programma
 • Elk maatje beschikt over een Verklaring omtrent Gedrag (VOG)

De aanpak richt zich erop om mensen met financiële problemen in een zo vroeg mogelijk stadium te bereiken. Dat voorkomt dat schulden onnodig oplopen. SchuldHulpMaatjes bieden begeleiding en ondersteuning, maar zij nemen nooit de verantwoordelijkheid over.

Wanneer er weer overzicht en rust is, leren zij hoe men in de toekomst schuldenvrij kan blijven. Niet alleen een overzichtelijke administratie, ook financieel gedrag komt daarbij ter sprake. Ook dat is preventie; voorkomen dat iemand in een vicieuze cirkel belandt van terugkerende schulden.

Contactpersoon

Naam:
Hans van Leeuwen

Functie:
Coördinator SchuldHulpMaatje

Tel:

06-54616047

Adres:

E-mail:
info@schuldhulpmaatjeoldebroek.nl


Website:
www.schuldhulpmaatje.nl

Overige websites:
Uitdeschulden.nu is voor mensen die zoeken naar financiële hulpverlening.
SHMJong.nl richt zich op jongeren tussen 16 en 26 jaar die financiële hulp willen.
Eerstehulpbijschulden.nl ondersteunt mensen die anderen willen helpen zonder geld te geven. Dat is structurele hulp
Moneyfit.nl voor jongeren 16-26 jaar.
Wij helpen je graag om op een fitte manier met geld om te gaan.
Geldfit.nl voor mensen vanaf 27 jaar.
Wij helpen je om je geldzaken fit te houden.

Pin It on Pinterest