Sociaal Team

Heeft u vragen op het gebied van werk, inkomen of zorg? Loopt u in het dagelijks leven tegen bepaalde dingen aan en heeft u behoefte aan ondersteuning? Hiervoor kunt u terecht bij het Sociaal Team.

In het Sociaal Team zitten verschillende professionals die graag met u meedenken en u ondersteunen waar dat kan. Hierbij kunt u denken aan:

Zorg
Mantelzorg
Dagbesteding
Huiselijk geweld
Relatie en scheiden
Wonen
Werk en inkomen
Schulden
Vrijwilligerswerk
Rouw en verlies
Lichamelijke of licht verstandelijke beperking

 

https://www.oldebroek.nl/Onderwerpen/Zorg_en_ondersteuning/Sociaal_Team

Humanitas, (Noord-Veluwe)

Humanitas wil een samenleving bevorderen, waarin plaats is voor iedereen en waarin mensen verantwoordelijkheid willen nemen voor zichzelf en anderen. Dat betekent dat mensen elkaar helpen, ongeacht levens- of politieke overtuiging, afkomst, beperking of leefsituatie.

In de gemeente Oldebroek organiseert Humanitas Noord-Veluwe de activiteit Humanitas Thuisadministratie.

Het project Thuisadministratie is bedoeld voor mensen, van alle leeftijden, die moeite hebben hun administratie te organiseren en hierbij behoefte hebben aan wat steun.

Humanitas biedt ondersteuning totdat de deelnemer weer zelfstandig grip heeft op de financiële- en administratieve situatie. Aan de hulp van Humanitas zijn geen kosten verbonden.

Na een eerste kennismakingsgesprek met de coördinator komt een speciaal voor het werk opgeleide vrijwilliger thuis bij de deelnemer om te ondersteunen.

Van de vrijwilligers mag verwacht worden dat zij betrouwbaar, geduldig en enthousiast zijn, discreet met vertrouwelijke zaken omgaan, georganiseerd kunnen werken, regelmatig beschikbaar zijn en in overleg met de deelnemer afspraken kunnen maken.

Contactpersoon

Naam:
Liesbeth Smit
Functie:
Humanitas Noord-Veluwe
Tel.:
06-30765104
E-mail:
liesbethsmit@live.nl


Website:
www.humanitas.nl/noord-veluwe

Nijkerk – Putten – Ermelo – Harderwijk – Nunspeet – Elburg – Oldebroek – Hattem.

SchuldHulpMaatje

Wat doet SchuldHulpMaatje?

SchuldHulpMaatje is een initiatief van de kerken in Nederland. Vrijwilligers bieden hulp aan mensen die te maken hebben met (dreigende) schulden. Zonder oordelen en snel. Om een vicieuze cirkel van schulden te voorkomen, richten zij zich voor de langere termijn (3 jaar) ook op zelfredzaamheid en bewust financieel gedrag. En je mag bij een maatje altijd opnieuw aankloppen voor advies of hulp bij je financiën.

Elke SchuldHulpMaatje locatie werkt volgens de door SchuldHulpMaatje Nederland ontwikkelde aanpak. Dit garandeert:

  • Een beproefde effectieve en betrouwbare aanpak
  • Elk SchuldHulpMaatje is deskundig getraind en houdt dit op peil met ons Permanent Educatie Programma
  • Elk maatje beschikt over een Verklaring omtrent Gedrag (VOG)

De aanpak richt zich erop om mensen met financiële problemen in een zo vroeg mogelijk stadium te bereiken. Dat voorkomt dat schulden onnodig oplopen. SchuldHulpMaatjes bieden begeleiding en ondersteuning, maar zij nemen nooit de verantwoordelijkheid over.

Wanneer er weer overzicht en rust is, leren zij hoe men in de toekomst schuldenvrij kan blijven. Niet alleen een overzichtelijke administratie, ook financieel gedrag komt daarbij ter sprake. Ook dat is preventie; voorkomen dat iemand in een vicieuze cirkel belandt van terugkerende schulden.

Contactpersoon

Naam:
Hans van Leeuwen

Functie:
Coördinator SchuldHulpMaatje

Tel:

06-54616047

Adres:

E-mail:
info@schuldhulpmaatjeoldebroek.nl


Website:
www.schuldhulpmaatje.nl

Overige websites:
Uitdeschulden.nu is voor mensen die zoeken naar financiële hulpverlening.
SHMJong.nl richt zich op jongeren tussen 16 en 26 jaar die financiële hulp willen.
Eerstehulpbijschulden.nl ondersteunt mensen die anderen willen helpen zonder geld te geven. Dat is structurele hulp
Moneyfit.nl voor jongeren 16-26 jaar.
Wij helpen je graag om op een fitte manier met geld om te gaan.
Geldfit.nl voor mensen vanaf 27 jaar.
Wij helpen je om je geldzaken fit te houden.

Diaconaal Platform

Wat doet het Diaconaal Platform?

Het Diaconaal Platform heeft een overkoepelende functie. Het faciliteert twee organisaties:

1. SchuldHulpMaatje

2. ZorgSaam Oldebroek

Van beide organisaties vindt u elders in dit Magazine nadere informatie.

Oldebroek heeft een Diaconaal Platform waarin een twaalf kerken uit Wezep, Oldebroek en andere kernen zich verenigd hebben. Door hun krachten te bundelen willen de kerken beter inspelen op hulpvragen van kerkleden en niet-kerkleden.

De kerken willen positief reageren op het beroep van de overheid op de samenleving. Zij hebben de diaconale opdracht aandacht te hebben voor de medemens die in nood zit of hulp nodig heeft. Daarom voelen zij de plicht in te springen bij de begeleiding, de gehele jeugdzorg en alle inwoners die zich bevinden aan de onderkant van de arbeidsmarkt.

De diaconieën zijn unaniem van mening dat het Diaconaal Platform vooral een praktische invulling moet geven aan haar doelstelling.

Het Diaconaal Platform biedt de mogelijkheid om efficiënter om te gaan met actuele hulpvragen waar een bovenkerkelijke aanpak noodzakelijk is. Ook gaat het platform nauw samenwerken met andere professionele en niet professionele hulpinstanties.

Contactpersoon

Naam:
Jantina Boeve

Functie:
Secretaris

E-mail:
diaconaalpgo@gmail.com

 

Pin It on Pinterest