Stichting Present Oldebroek

Wat doet Stichting Present Oldebroek?

Present Oldebroek slaat een brug tussen vrijwilligers die hun tijd en talent willen geven en hulpontvangers die daarmee geholpen kunnen worden in alle woonkernen van de gemeente Oldebroek.

Hierbij valt te denken aan het doen van:

 •  Tuin projecten
 • Binnen projecten ( behangen, sausen, kleine timmer- en elektra werkzaamheden)
 • Opruimprojecten
 • Schoonmaak projecten
 • Verhuizen
 • Een activiteit uitvoeren bij ouderen of verstandelijk beperkten ( pannenkoeken bakken, bloemschikken, knutselen, wandelen, zingen
 • Enzovoort

Voor de vrijwilliger:
Wilt u zich alleen, of samen met anderen, inzetten met uw talent? Neem contact op via het inschrijfformulier op de website of bel met de coördinator.

Voor de hulpontvanger:
U kan via de bij u aanwezige begeleider van een Maatschappelijke Organisatie een aanvraag voor hulp indienen via het inschrijfformulier op de website of bel met de coördinator.

De aanvraag moet door de Maatschappelijke Organisatie worden ingediend en de hulpontvanger moet voldoen aan onderstaande criteria:

 • Onvoldoende sociaal netwerk
 • Onvoldoende financiën
 • Beperkingen in fysieke- en of geestelijke gezondheid
 1. Naam:
  Mirjam Prins-Tjebbes
  Functie:
  Algemeen coördinator
  Tel.:
  06-48687003
  Adres:

E-mail:
info@presentoldebroek.nl


Website:
www.presentoldebroek.nl

Sociaal Team

Heeft u vragen op het gebied van werk, inkomen of zorg? Loopt u in het dagelijks leven tegen bepaalde dingen aan en heeft u behoefte aan ondersteuning? Hiervoor kunt u terecht bij het Sociaal Team.

In het Sociaal Team zitten verschillende professionals die graag met u meedenken en u ondersteunen waar dat kan. Hierbij kunt u denken aan:

Zorg
Mantelzorg
Dagbesteding
Huiselijk geweld
Relatie en scheiden
Wonen
Werk en inkomen
Schulden
Vrijwilligerswerk
Rouw en verlies
Lichamelijke of licht verstandelijke beperking

 

https://www.oldebroek.nl/Onderwerpen/Zorg_en_ondersteuning/Sociaal_Team

Vluchtelingenwerk

Wat doet Vluchtelingenwerk?

In Oldebroek werkt een team vrijwilligers samen met leidinggevende Jenny Kamps.
Bij het informatie- en adviespunt kunnen asielzoekers, vluchtelingen, migranten en organisaties terecht met alle vragen op het gebied van vreemdelingenwetgeving, materiële rechtspositie en inburgering.

Informatie voor vluchtelingen

Spreekuur:
maandag van 13.00-15.00 uur
donderdag van 13.00- 15.00 uur

Contactpersoon

Teamleider:
Peter Reimink
Tel.: 0383769394
Mail:
preimink@vluchtelingenwerk.nl

VluchtelingenWerk Nederland

Algemene contactinformatie
MFC De Brinkhof
Marienrade 3 8091 XS Wezep
038-3769394

Telefonische bereikbaarheid: maandag
13.00-15.00; dinsdag 9.00-16.00; donderdag 13.00-15.00

Informatie voor vluchtelingen

Spreekuur:
maandag van 13.00-15.00 uur
donderdag van 13.00- 15.00 uur


Website:
https://www.vluchtelingenwerk.nl/oostnederland/vluchtelingenwerk-oldebroek

Taal voor het Leven

Wat doet Taal voor het Leven?

Het doel is veel laaggeletterden(volwassenen met een hulpvraag m.b.t. taal of rekenen) bereiken via Taalpunten in Nederland.
(Ook digitale hulp is op heel laag niveau mogelijk.)

De hulp van het Taalpunt is gratis.

Wil men beter leren lezen en schrijven of beter spreken en of beter leren rekenen of kennismaken met de computer, dan is men welkom op het Taalpunt. Gezamenlijk wordt gekeken naar wat geleerd kan worden.
Er wordt hulp geboden bij het zoeken naar een cursus of taalcoach/taalvrijwilliger in de buurt. Ook kan in een groep worden geoefend met converseren en taalvaardigheden.
Aanpak van laaggeletterdheid vermindert andere problemen!

Activiteiten:

 • Netwerken en verbinden
 • Vrijwilligers scholen
 • Taalvrijwilligers koppelen aan laaggeletterden
 • Gratis lesmateriaal voor partners
 • Resultaten meten en inzichtelijk maken
 • Soms vrijwilligers scholen voor volwassenen

Hoe werkt het Taalpunt?

 1. Deelnemer (vanaf 18 jaar) meldt zich
 2. Intake: leerwensen inventariseren
 3. Doorverwijzen waar mogelijk
 4. Koppelen aan vrijwilliger
 5. Gratis les, normaal 1-1,5 uur/ per week

Aanwezig in Taalpunt Wezep op:
Maandag: van 14.00 - 16.00 uur
Vrijdag : van 17.00 - 19.00 uur

Contactpersoon

Naam:
Barrie Nitrauw
Functie:
Taalpuntdocent Wezep
Tel.:
06-45706801
Telefonisch bereikbaar tijdens onderstaande uren:
Maandag: 14.00 tot 16.00 uur
Vrijdag: 17.00 tot 19.00 uur
Adres:
Marienrade3
8091 XS Wezep

E-mail:
taalpuntoldebroek@bibliotheeknoordveluwe.nl


Website:
www.bibliotheeknoord-veluwe.nl

 

Taalpunt Oldebroek

Samenwerking met:
Bibliotheek Noord Veluwe
Lesmateriaal en deskundigheidbevordering van de Taalpuntdocent via de Stichting Lezen & Schrijven

Pin It on Pinterest