Buurtbemiddeling

Wat is Buurtbemiddeling?

Buurtbemiddeling helpt om burenruzies op te lossen. Getrainde vrijwilligers, de buurtbemiddelaars, luisteren naar het verhaal van beide partijen. Zij geven geen oordeel en zijn neutraal. Het is de bedoeling dat de ruziënde buren onder begeleiding van de bemiddelaars zelf hun conflict oplossen. Dat gebeurt vaak op een neutrale plek. Uiteraard hebben de bemiddelaars geheimhoudingsplicht.

Voor wie is Buurtbemiddeling?

Inwoners van de gemeenten Nunspeet, Elburg en Oldebroek die in een conflictsituatie zitten of dreigen te komen, kunnen zich aanmelden voor buurtbemiddeling. Ook woningcorporaties, politie en andere organisaties kunnen problemen tussen buren en buurtgenoten aanmelden. Buurtbemiddeling is gratis.

Hoe werkt Buurtbemiddeling?

Eén van de buren neemt contact op met Buurtbemiddeling. Als de projectleider verwacht dat het conflict door bemiddeling is op te lossen, vormt deze een team van twee bemiddelaars. Er wordt contact gelegd met beide buren en er wordt geprobeerd tot een bemiddelingsgesprek te komen. Wensen worden aangegeven en verbeteringsafspraken desgewenst vastgelegd.

Na 6 weken wordt nogmaals contact opgenomen om te evalueren. Soms is een vervolggesprek nodig. Indien nodig wordt doorverwezen naar een andere organisatie.

Contactpersoon

Naam:
Hettie Schoonhoven
Functie:
Coördinator
Tel.:
0341-259433
06-51761336
Adres:
Jan van Vuurenstraat 13
8072 ZJ Nunspeet
E-mail:
buurtbemiddeling@nunspeet.nl


Website:
www.buurtbemiddelingnunspeetelburg.nl


Samenwerking met:
Gemeenten Nunspeet, Elburg en Oldebroek,
Woningcorporaties UWOON, Omnia Wonen en
Delta Wonen, Politie en Informele en Formele zorgorganisaties in de gemeenten Nunspeet,
Elburg en Oldebroek.

Pin It on Pinterest