Voortaan kunt u in deze rubriek elke maand kennismaken met vrijwilligersorganisaties, die iets voor de inwoners van Oldebroek willen betekenen. Bijvoorbeeld door uitstapjes te verzorgen (De Zonnebloem), de tuin op te knappen (Present), bezoekjes te brengen (ZorgSaam Oldebroek),activiteiten te organiseren voor ouderen (SWO) of een kop koffie en een luisterend oor aan te bieden (Huiskamer van Wezep en De Klinker). Of denk aan de Voedselbank, het Taalpunt en er zijn er nog zoveel meer. De meeste van deze organisaties zijn gebundeld in het Platform Informele Ondersteuning (PIO).

De voorzitter van het PIO is Keesde Jong (70). Hij is ook actief als voorzitter van ZorgSaam Oldebroek en lid van het Diaconaal Platform Gemeente Oldebroek.

Waarom het PIO, Kees?

Het PIO is een paar jaar geleden opgericht om als vrijwilligersorganisaties met elkaar te overleggen over hulpvragen, het werven van vrijwilligers en om knelpunten op te lossen. Alle organisaties hebben hun eigen doelgroep en werkwijze, maar we proberen samen te werken waar dat kan. Het woord ‘informeel’ geeft het onderscheid aan met ‘professionele’ ondersteuning.

Wat doet het PIO?

Maandelijks zijn we bij elkaar om dit te bespreken en elkaar bij te praten. Soms zit een organisatie met een hulpvraag waar geen vrijwilliger voor is. Dan bekijken we of iemand anders kan helpen. Ook denken we samen na over scholing en gezamenlijke PR, zoals deze rubriek in de Huis aan Huis. We vinden het belangrijk om elkaar te ontmoeten, te bemoedigen en van elkaar te leren.

Waarom juist vrijwilligersorganisaties?

We leven in een tijd waarin wordt verwacht dat mensen steeds langer zelfstandig thuis blijven wonen. Daardoor wordt er steeds meer beroep gedaan op vrijwilligers en mantelzorgers. Ook zien we dat het thema eenzaamheid een grote rol speelt. Samen met het Sociaal Team en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) probeert het PIO iets aan het voorkomen of bestrijden van eenzaamheid te doen. In een werkgroep, waar ook de kerken in vertegenwoordigd zijn, kijken we wat er al gebeurt en wat er nog meer kan gebeuren. We willen graag eenzamen (oud en jong) stimuleren uit hun isolement te komen. Ook is een werkgroep voor dementie actief die voorlichting en trainingen geeft over hoe om te gaan met mensen met dementie. De ondersteuning van mantelzorgers is een belangrijkaandachtspunt voor de vrijwilligers van deze werkgroep.

Ligt dat alles nu plat in deze coronacrisis?

Deels wel, maar daarom hebben we de krachten nog eens extra gebundeld. Samen met de gemeente en het Sociaal Team heeft het PIO een centraal meldpunt opgezet: OldebroekCoronahulp. We willen een vangnet zijn voor iedereen die geen hulp op een andere manier gevonden heeft. Door de gezamenlijke inzet van vrijwilligers willen we in deze moeilijke tijd eenzame en kwetsbare mensen ondersteunen.

Heeft u vragen of suggesties voor het PIO? Deze zijn welkom via tel.038 844 00 58 of 06 44 86 77 76 (Kees de Jong) of via mailadres pio.oldebroek@gmail.com (Ina Mol).

Pin It on Pinterest