Het jaarverslag 2021 van het PIO is verschenen. Een goede manier om te verantwoorden wat er in het eerste stichtingsjaar 2021, binnen de beperkingen van de pandemie, allemaal is gebeurd! Zie: Jaarverslag

Pin It on Pinterest