De gemeente Oldebroek kent vele vrijwilligersorganisaties, die iets voor de inwoners van Oldebroek willen betekenen. Het Platform Informele Ondersteuning stelt deze graag aan u voor. Zodat u weet bij welke organisaties u terecht kunt voordienstverlening, ondersteuning en hulp. Deze maand: Diaconaal Platform Gemeente(n) Oldebroek (DPGO).

In de gemeente Oldebroek zijn ongeveer 20 kerkgenootschappenactief. Bijna alle kerken hebben wel een diaconie die zich vanuit hun geloofsopdracht bezighoudt met het omzien naar anderen. Maar als je samenwerkt, is het dan niet mogelijk om met een gecoördineerde aanpakandere mooie zaken op te pakken? Dat vroegen een paar diaconieën van kerken in Wezep en Oldebroek zich af. Zo ontstond het Diaconaal Platform Gemeente(n) Oldebroek(DPGO), bestaande uit 13 diaconieën van kerken uit alle kernen van de gemeente Oldebroek.

Wat is het DPGO?

Het DPGO wil kerken, burgerlijke gemeente en andere hulpverlenende organisaties verbinden. Door vanuit het geloof samen te werken aan barmhartigheid, gerechtigheid en wederkerigheid en zo de Bijbelse opdracht zichtbaar maken ineen leefbare en rechtvaardige samenleving voor alle mensen in hun omgeving. Niet via een vergaderplatform, maar door praktisch invulling te geven aan de diaconale gedachte. Zo zijn erdoor het DPGO verschillende projecten gestart.

Hulp bij schulden

Bijvoorbeeld het project SchuldHulpMaatje Oldebroek. Ongeveer 15 vrijwilligers begeleiden inwoners die dreigen in de schulden te raken of (bijna) kopje onder gaan. Door samen de financiën weer op orde te brengen en mensen financieel zelfredzaam te maken. Zo wordt voorkomen dat mensen inde schuldsanering terecht komen.

Adviesraad Sociaal Domein

De gemeente Oldebroek had de wens om meer samen te werken met de kerken. Daarom zijn er twee contactpersonen van het DPGO aanwezig in de Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente. Zo heeft de gemeente een klankbord als het gaat om onderwerpen binnen het sociaaldomein. Omgekeerd kunnen de kerken hun input leveren op het beleid van de gemeente Oldebroek.

Aandacht voor eenzaamheid

Ook heeft het DPGO aandacht voor eenzaamheid in de gemeente Oldebroek. In 2016 is Zorgsaam Oldebroek opgericht. Dit is een organisatie, bestaande uit ongeveer30 vrijwilligers. Zij bezoeken op aanvraag mensen die zich eenzaam voelen, maken samen een wandelingetje of fi etstochtje of gaan mee naar het ziekenhuis.

Contact met het Diaconaal Platform Oldebroek

Meer informatie over het Diaconaal Platform Oldebroek vindt u op www.dpgo.nl. Contact opnemen kan via mailadres:diaconaalpgo@gmail.com.

Contact met het PIO

Heeft u vragen of suggesties voor het PIO? Deze zijn welkom via tel.038 844 00 58 of 06 44 86 77 76 (Kees de Jong) of via mailadres:pio.oldebroek@gmail.com (Ina Mol).

Pin It on Pinterest