De gemeente Oldebroek kent vele vrijwilligersorganisaties, die iets voor de inwoners van Oldebroek willen betekenen. Het Platform Informele Ondersteuning stelt deze graag aan u voor. Zodat u weet bij welke organisaties u terecht kunt voor dienstverlening, ondersteuning en hulp. Deze maand: de Nederlandse Patiënten Vereniging, Vrijwillige thuishulp Oldebroek.

“Zorg voor het leven”, dat is de lijfspreuk van de Nederlandse Patiënten vereniging (NPV). Een onderdeel van de NPV is de Vrijwillige Thuishulp. In Oldebroek is de NPV Vrijwillige Thuishulp al 33 jaar lang actief voor alle inwoners in de gemeente Oldebroek. Daar lees je niet zoveel over, want het gebeurt vaak in een zekere stilte.

Wat doen de vrijwilligers?

De ongeveer 30 vrijwilligers van Thuishulp Oldebroek deden tot maart dit jaar vooral:

  • Ondersteuning en ontlasten van mantelzorgers (bijvoorbeeld oppassen bij dementie, zieken).
  • Begeleiding naar het ziekenhuis met WMO vervoer
  • Begeleiding én vervoer naar huisarts, tandarts of ziekenhuis
  • Tijdelijke kortdurende lichte hulp in huis bij noodsituaties
  • Bezoeken van mensen die alleen zijn, recreatief of psychosociale ondersteuning
  • Samen wandelen op therapiebasis of in de rolstoel
  • Medicijnen ophalen
  • Waken bij mensen die terminaal zijn, palliatieve zorg
  • In de Hullen helpen bij koken, koffie schenken en dagopvang

Thuishulp Oldebroek neemt deel aan het Platform Informele Ondersteuning (PIO) en heeft zo overleg met de andere vrijwilligersorganisaties en de gemeente. Met ZorgSaam Oldebroek, enkele kerkelijke hulpdiensten en de diaconale hulpdienst Oosterwolde vormt Thuishulp Oldebroek een mooie groep vrijwilligers ter ondersteuning van mantelzorgers en hulpvragers in de gemeente Oldebroek.

Veranderingen door corona

Na maart 2020 is veel veranderd door corona. Hulpvragers kwamen te overlijden, vrijwilligers werden ziek, een aantal vrijwilligers stopte. Door de coronamaatregelen zijn er andere vormen van betrokkenheid bedacht. Aanvragen voor ziekenhuisvervoer, mantelzorgondersteuning en eenzaamheidsbestrijding komen weer volop binnen. Thuishulp Oldebroek helpt graag, al is het nog steeds spannend en onzeker.

Nieuwe vrijwilligers zeer welkom

Thuishulp Oldebroek ziet een toenemende druk op mantelzorgers en een verzwaring van de problemen bij ouderen, zowel thuis als in de verzorgingshuizen. Vooral naar nachtzorg is steeds vraag. Nieuwe vrijwilligers zijn dan ook zeer welkom. Mensen die het aandurven om met gezond verstand hulp te geven aan de naaste. Hierbij mag een vrijwilliger een beroep doen op de coördinator en het bestuur van NPV Oldebroek om met passie en in vertrouwen, in wijsheiden nuchterheid, uit christelijke liefde die zorg aan de naaste te geven, nu en in de toekomst. Voor aanvragen of informatie kunt u terecht bij de coördinator van NPV Oldebroek: Karin Kreuger-Langerak via tel. 0525 63 16 65 of mailadres: karinkreugerlangerak@gmail.com. Kijk voor informatie op NPVzorg.nl

Contact met het PIO

Heeft u vragen of suggesties voor het PIO? Deze zijn welkom via tel.038 844 00 58 of 06 44 86 77 76(Kees de Jong) of via mailadres:pio.oldebroek@gmail.com (Ina Mol)

Pin It on Pinterest