Over het PIO

In het verleden functioneerden de verschillende organisaties onafhankelijk van elkaar. Vooral na de introductie van de WMO, waarbij vrijwilligers en mantelzorgers als speerpunt voor beleid werden benoemd, werd meer belang gehecht aan samenwerking en kreeg het PIO voorzichtig vorm. Inmiddels is het PIO een belangrijke gesprekspartner voor de gemeente Oldebroek en Sociaal Team en neemt een (afvaardiging) van het PIO ook deel aan diverse werkgroepen, om vanuit de georganiseerde vrijwilligershulp bij te dragen aan de participatiesamenleving. De noodzaak van samenwerking werd ingegeven door:

  1. ontwikkelingen in de samenleving,
  2. de decentralisatie van de zorg naar gemeenten, die meer mogelijkheid gaf om lokaal op maat hulp en ondersteuning te bieden en zoveel mogelijk preventief te werken en
  3. een toenemende complexiteit van de zorgvragen, waardoor een heel ander beroep gedaan wordt op de informele ondersteuning (zie o.a. notitie PIO: Tussen normaal en bijzonder in zorg en welzijn, de plaats van het PIO in de keten van zorg en ondersteuning in het sociale domein, oktober 2019).

Een uitgebreide filosofie m.b.t. het PIO is te lezen in ‘Tussen normaal en bijzonder’. Het waarom van het PIO is samengevat in de titel van het Plan van Aanpak: we benutten met elkaar de kracht van verbinding.

Sinds 1 januari 2021 heeft het PIO de vorm van een stichting. Het huidige bestuur bestaat uit:

  • Kees de Jong, voorzitter
  • Jan-Willem Bleijenberg, penningmeester
  • Rob Barzilay, secretaris en PR-coördinator
  • Bert van Beek, algemeen
  • Gerard de Hoop, algemeen
  • Ina Mol, bestuurssecretariaat

 

PIO Bestuur

Het PIO-bestuur met van links naar rechts: Bert van Beek, Jan-Willem Bleijenberg, Ina Mol, Rob Barzilay en Kees de Jong. Gerard de Hoop ontbreekt nog op deze foto.

Pin It on Pinterest