‘We zijn er voor elkaar,’ dat is het thema van de landelijke Stichting Present. Bij Present geloven ze dat mensen bereid zijn om zich in te zetten voor een ander. Maar niet iedereen die wil komt ook in actie. Want lang niet iedereen heeft ook regelmatig tijd. Niet iedereen weet of ze wel iets te bieden hebben of wie in hun directe omgeving hulp nodig heeft . Soms mist er een schakel; Present Oldebroek vervult graag die brugfunctie tussen helper en hulpbehoevende. Zij brengen mensen bij elkaar.

80.000 mensen geholpen

Er zijn al 135 gemeenten waar Present stichtingen actief zijn. Zo ook in onze eigen gemeente Oldebroek. In 2023 zijn er landelijk meer dan 80.000 mensen geholpen door Present vrijwilligers. Dat betekent dat je veel kan betekenen voor een ander. In de huidige tijd kan de zorg nog blijven bestaan mede dankzij de vele duizenden vrijwilligers die zich belangeloos inzetten.

Aanbod en hulp koppelen

Present werkt aanbodgericht: de kennis en kunde van jou als vrijwilliger of groep zijn het startpunt. Dit aanbod koppelen we aan de hulpvraag van mensen die dit goed kunnen gebruiken. De projecten zijn heel divers: want wat jij wil en kan doen voor een ander wordt door de coördinator gematcht met iemand die juist die hulp nodig heeft .Hulpvragen kunnen alleen door maatschappelijke organisaties aangemeld worden. Zo komt de hulp terecht bij de mensen die het écht nodig hebben.

Present Oldebroek in 2023

In 2023 hebben 479 vrijwilligers zich in de gemeente Oldebroek ingezet. Voor in totaal 53 projecten en ruim 1250 projecturen. Hierdoor zijn 1100 inwoners bereikt. Er is behangen, getuinierd, schoongemaakt, opgeruimd, gemusiceerd, gezongen en gepraat. Er zijn bloemstukjes gemaakt, wasmachines aangesloten, lampen opgehangen, high tea’s verzorgd en spelletjes gespeeld. Eten gekookt, geklust, verhuisd en gechauffeerd. Ook worden er ieder jaarboodschappen- en lunchpakketten samengesteld en uitgedeeld.

Jaaroverzicht overhandigd

Bestuursleden en de coördinator van Present Oldebroek overhandigden onlangs het Jaaroverzicht 2023 aan wethouder Liesbeth Vos-van de Weg: “De stichting neemt binnen de gemeente een belangrijke rol in. Niet alleen met hun reguliere projecten, maar ze coördineren ook de vrijwilligers die de Oekraïners in onze gemeente bijstaan. En Present begeleidt een aantal inwoners bij het vinden en houden van een passende werkervarings-

of vrijwilligerswerkplek. Ze doen geweldig werk.” Lees het jaaroverzicht nu op www.presentoldebroek.nl.

Vrijwilligers gezocht!

Momenteel is de vraag naar hulp groot en daarom zoekt Present Oldebroek (nieuwe) vrijwilligers. Kortdurend voor bijvoorbeeld het opknappen van een tuin of kinderkamer, maar ook langdurend voor ondersteunende activiteiten die nodig zijn om ons werk te blijven doen: bestuurslid, penningmeester of projectbegeleider. Meer weten of direct aanmelden? Bel, app of mail coördinator Mirjam Prins-Tjebbes via info@presentoldebroek.nl of 06 486 870 03. Kijk ook eens op www.presentoldebroek.nl.

Pin It on Pinterest