De gemeente Oldebroek kent vele vrijwilligersorganisaties, die iets voor de inwoners van Oldebroek willen betekenen. Het Platform Informele Ondersteuning stelt deze graag aan u voor. Zodat u weet bij welke organisaties u terecht kunt voor dienstverlening, ondersteuning en hulp. Deze maand: Protestants Christelijke Ouderen Bond.

De PCOB is een vereniging van en voor 50-plussers en maakt zich hard voor de belangen van deze senioren. Als lid kunt u namelijk voor vele zaken rekenen op hulp van de PCOB. Zaken die niet elke dag voorkomen maar die, als het nodig is, wél een goed en deskundig advies vragen.

Sinds 2017 trekken de katholieke en protestantse ouderenbonden landelijk samen op. Want samen sterker, vooral in de belangenbehartiging in contact met de overheid, banken, woningcorporaties en anderen.

Wat kunt u allemaal verwachten van de PCOB?

De PCOB behartigt uw belangenlandelijk en lokaal op het gebied van gezondheid, wonen, welzijn, financiën, veiligheid en zingeving. Ook heeft u vele ledenvoordelen, landelijk en lokaal, zoals korting op zorg- en schadeverzekeringen, reizen en winkelen. Hierdoor kunt u uw lidmaatschap jaarlijks terugverdienen. Daarnaast heeft u mogelijkheden voor ontmoeting, ontspanning en ontwikkeling bij de afdeling Wezep en Omstreken.

Dee contributie bedraagt voor 2022: € 47,50 voor partners en € 30,00 voor een individueel lid.

Wat biedt de plaatselijke PCOB Wezep en Omstreken u?
  • maandelijks inspirerende ledenmiddagen met actuele, culturele en educatieve onderwerpen, maar ook om elkaar te ontmoeten.
  • omzien naar elkaar in blijde en droeve omstandigheden.
  • tweemaal per jaar een gezellige dagtocht.
  • korting op premiezorgverzekering.
  • hulp bij het invullen van uw belastingformulieren, tegeneen geringe vergoeding.
  • hulp bij het aanschaffen en gebruik van een OV-chipkaart.
  • advisering aan ouderen in de breedste zin van het woord.
  • diverse kortingen bij verscheidene leveranciers.
  • maandelijkse informatie via KBO/PCOB-magazine en onze eigen nieuwsbrief.
Leden

Al vele jaren behartigen KBO-PCOB de belangen van senioren. Lokaal en landelijk, collectief en individueel. Maar om de belangen van toekomstige senioren veilig testellen, blijft de PCOB wel nieuwe leden nodig hebben. U bent van harte welkom om als gast eerst eens aanwezig te zijn op een van de ledenbijeenkomsten. De afdeling bestaat uit leden met daarin een commissie Lief en Leed. Deze komt voor diverse activiteiten bijeen.

Contact met het PCOB

Voor vragen of aanmelden kunt u terecht bij Anneke Meijer, secretaris PCOB afdeling Wezep e.o. Mailadres: annekemeijerpcob@gmail.com, telefoonnummer: 038 337 59 79 (voorzitter).

Contact met het PIO

Heeft u vragen of suggesties voor het PIO? Deze zijn welkom via tel. 038 844 00 58 of 06 44 86 77 76 (Kees de Jong) of via mailadres: pio.oldebroek@gmail.com (Ina Mol).

Pin It on Pinterest