Samen met CJG en ST hebben we als PIO gesproken over de mogelijkheid om steunouders in te zetten bij jongeren en gezinnen die daar behoefte aan hebben. We richten ons dan op de lichtere problematiek in gezinnen. Het is al eerder geprobeerd, maar we doen opnieuw een poging. Nu geheel vanuit de optiek van de informele zorg, met steun van de professionals van CJG en ST op de achtergrond.

We zoeken daarvoor in eerste instantie een aantal kartrekkers die het hele project willen uitdenken en uitwerken. Vervolgens natuurlijk het zoeken en inzetten van de steunouders zelf. In veel andere gemeenten is dit al gerealiseerd, dus we hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden, maar wel een opzet te maken die in Oldebroek werkt.

Pin It on Pinterest