De gemeente Oldebroek kent vele vrijwilligersorganisaties, die iets voor de inwoners van Oldebroek willen betekenen. Het Platform Informele Ondersteuning stelt deze graag aan u voor. Zodat u weet bij welke organisaties u terecht kunt voor dienstverlening, ondersteuning en hulp. Deze maand: Stichting Welzijn Ouderen (SWO).

Bert van Beek is de bestuursvoorzitter van SWO. Hij vertelt graag meer over de stichting.

Wat doet het SWO?

Wij zijn een vrijwilligersorganisatie die zich richt op het zo lang mogelijk zelfstandig functioneren van senioren in deze gemeente. Ook willen wij deze groep stimuleren om actief deel te nemen aan de samenleving, door het organiseren van allerlei activiteiten.

Wij richten ons vooral op welzijn, zorg en wonen. We bieden diensten aan om senioren hun regie op het leven zoveel mogelijk te laten behouden. Veranderingen in de samenleving, bijvoorbeeld het steeds langer zelfstandig blijven wonen, maken het noodzakelijk om te kijken wat wij als vrijwilligersorganisatie kunnen doen en hoe wij de senioren kunnen helpen met allerlei zaken.

We worden als stichting ondersteund door Goed Bezig Oldebroek en een consulent Informele Ondersteuning van de gemeente Oldebroek. Dit betekent dat wij nauw betrokken zijn bij allerlei zaken die in de gemeente spelen met betrekking tot de senioren.

Wat merken de senioren van jullie werk?

Wij organiseren veel verschillende activiteiten. Bijvoorbeeld op het gebied van beweging, dus zo lang mogelijk lichamelijk actief blijven. Maar ook computercursussen, omdat ook de wereld van senioren steeds meer digitaal wordt. We zijn betrokken bij de service van Tafeltje Dekje maar organiseren ook creatieve en ontspanningsbijeenkomsten.

Waarom zijn de vrijwilligers belangrijk?

Simpel: zonder onze vrijwilligers kunnen wij niet bestaan! Alle activiteiten worden met onvermoeibare inzet en enthousiasme georganiseerd door een enorme groep vrijwilligers; ruim 150. We kunnen niet genoeg benadrukken dat we heel dankbaar zijn voor alles wat zij, zonder eigen belang, voor de senioren in onze gemeente doen. En een behoorlijk deel van deze vrijwilligers is zelf ook al een senior.

Welke invloed heeft de Coronacrisis op het werk van SWO?

Een hele grote invloed, zoals op de hele maatschappij en dus ook op senioren in Oldebroek. Senioren zijn in deze crisis extra kwetsbaar en helaas kunnen wij op dit moment door de strenge voorzorgsmaatregelen, heel weinig fysiek voor hen doen. Onze activiteiten liggen volledig stil, behalve de service van Tafeltje Dekje, die gelukkig wel door blijft gaan. We spreken de hoop uit dat er zo min mogelijk mensen slachtoffer worden van deze crisis.

Waar vinden inwoners meer informatie of hoe kunnen ze contact opnemen?

Door naar onze website te gaan: www.swogemeente-oldebroek.nl. Vragen of suggesties zijn welkom via e-mail: info@swogemeente-oldebroek.nl of tel. (038) 3762716.

Contact met het PIO

Heeft u vragen of suggesties voor het PIO? Deze zijn welkom via tel. 038 844 00 58 of 06 44 86 77 76 (Kees de Jong) of via mailadres: pio.oldebroek@gmail.com (Ina Mol)

Pin It on Pinterest