Zo’n zeven jaar geleden ging Kees (73 jaar) met pensioen. Als accountmanager had hij altijd met mensen gewerkt en nu zocht hij een nieuwe, zinvolle besteding. Hij las in de krant een artikel over Buurtbemiddeling. Bij deze organisatie bemiddelen vrijwilligers in conflicten tussen buren. Het sprak Kees aan en hij nam al snel contact op. Hettie Schoonhoven, de coördinator, heette hem van harte welkom en na een korte opleiding in de doelstellingen en werkwijze van Buurtbemiddeling kon Kees aan de slag.

Waarom het me aantrok?

“We leven met elkaar in een prestatiegerichte maatschappij. We móeten erg veel en we zijn niet altijd even aardig voor elkaar. In het verkeer neemt de agressie toe. En een burn-out is dan steeds vaker een risico. Daarom vind ik het erg belangrijk dat mensen thuis even lekker de benen op tafel kunnen leggen en zich veilig voelen”, zegt Kees. “Heb je daar ook nog conflicten, dan kan dat net teveel zijn. Thuis moet je juist tot rust kunnen komen. Als ik daar met mijn ervaring en als persoon aan kan bijdragen dan doe ik dat graag.”

Hoe Buurtbemiddeling werkt

Inwoners die overlast ervaren kunnen contact opnemen met Hettie, de coördinator van Buurtbemiddeling. Deze persoon wordt Buur 1 of de Melder genoemd. Als de kwestie geschikt is voor buurtbemiddeling, worden de vrijwilligers ingezet. Kees legt uit: “We werken altijd twee aan twee. We gaan eerst naar Buur 1 en we luisteren naar de problemen. We vragen wat al is gedaan om het conflict onderling op te lossen en geven informatie over de werkwijze. Indien Buur 1 akkoord gaat starten we het verdere traject op en spreken we met Buur 2 om ook daar het verhaal te horen.”

Twee kanten van een verhaal

Kees gaat verder: “Dat tweede gesprek is altijd het spannendste, want Buur 2 weet nog van niets. Maar wanneer zij hun verhaal ook kwijt kunnen, is het ijs vaak gebroken.” Begrip tonen is ontzettend belangrijk. De vrijwilligers stellen zich altijd neutraal op en kiezen geen partij. Er wordt goed geluisterd en vooral gezocht naar mogelijkheden om de communicatie tussen de buren te herstellen. De start van zo’n tweede gesprek gaat ongeveer als volgt: ‘De buren vinden het jammer dat het niet goed gaat en willen daar graag met u over praten. Ze willen dat het zorgvuldig gebeurt en daarom hebben ze Buurtbemiddeling ingeschakeld. Wij willen graag uw kant van het verhaal horen.’ Zo’n benadering is Kees op het lijf geschreven.

Mooie dingen meegemaakt

Kees heeft in zeven jaar zo’n 25 situaties mogen begeleiden. Verreweg de meeste daarvan leidden tot een positief resultaat. Als het af en toe niet lukt, zit hem dat niet lekker. “Ik moet echt beter leren loslaten, maar meestal lukt het. Ik heb mooie dingen meegemaakt en het is heel bevredigend.” Hij heeft geheimhoudingsplicht en treedt niet in details, maar vertelt enthousiast: “Hoe mooi is het als iemand eerst de politie erbij haalt, maar dat na onze bemiddeling uiteindelijk Buur 1 nu de tuin onderhoudt van Buur 2!?”

Tips van Kees

Het is ontzettend belangrijk dat je je thuis fijn voelt en geen irritaties ervaart door je buren. De tips van Kees: “Praat met elkaar en krop het niet op. Probeer begrip te kweken, voor jezelf en voor de ander. Maar als het nodig is, neem gerust contact op met Buurtbemiddeling.”

Vanwege de privacy werkt Buurtbemiddeling alleen met voornamen van vrijwilligers.

Buurtbemiddelaar worden

Kees las een artikel in de krant en meldde zich als vrijwilliger bij Buurtbemiddeling Nunspeet-Elburg-Oldebroek. Dat kunt u ook doen! Bel coördinator Hettie Schoonhoven op 06 517 613 36 of mail naar buurtbemiddeling@nunspeet.nl. Hier kunt ook terecht als u bemiddeling wilt. Kijk op buurtbemiddelingnunspeetelburg.nl of problemenmetjeburen.nl.

Pin It on Pinterest