Een aantal vrijwilligers van Zorgsaam namen deel aan deze training o.l.v. Jan Kees Dieleman, Stichting MEE en ervaringsdeskundige Ronald van de Parre. In het eerste deel van de training vertelde Jan Kees informatief en uit zijn praktijk. Ronald vertelde in het tweede deel hoe hij situaties ervaarde en hoe belangrijk het voor hem was om dingen te bereiken die hem geluk en zin gaven in het leven.

Informatie wat bleef haken was:
Mensen met LVB hebben 3 tot 4 x meer kans op het ontwikkelen van een psychische stoornis.
Oorzaak: zij willen niet anders zijn dan anderen en lopen dan op hun tenen, doen zich anders voor, worden overvraagd omdat hun handicap niet zichtbaar is etc. Eerst werd niveau en diagnose vastgesteld o.g.v. IQ, nu wordt ook gekeken naar zelfredzaamheid. In het ene geval kan iemand met een IQ van 55 zich heel goed redden, doordat hij door eindeloos herhalen zich handelingen heeft eigen gemaakt. In een ander geval komt iemand met een IQ van 70 niet tot handelen door enorme faalangst of concentratieproblemen.
Eisen van de maatschappij staan haaks op de mogelijkheden van iemand met LVB

Zelf hulp vragen                                               Geen inzicht in hulp vragen
Zelf kiezen                                                       Kan keuzes niet overzien
Zelfstandig wonen                                            Kan complexe situaties niet goed inschatten
Werken en presteren                                        Plannen is lastig
Zelf verantwoordelijkheid nemen                       Kan grenzen niet goed aangeven
Kan zichzelf minder goed controleren
Zelf netwerk ontwikkelen                                   Kan minder goed contacten voor langer termijn vasthouden

Tips:

  1. Duidelijk zijn, herhalen van wat je/er gezegd hebt/is of voordoen
  2. Benader hen niet (te) kinderachtig
  3. Tempo van praten afstemmen
  4. Informatie doseren – per onderwerp
  5. Een vraag stellen en dan tijd geven – niet een vraag erover heen stellen.

BEGELEIDEN i.p.v. LEIDEN

Pin It on Pinterest