Vanuit het PIO hebben zich 4 organisaties aangegeven zich aan te willen sluiten voor de een overkoepelende VCP.  Namens deze organisaties nemen Bert van Beek (SWO/PIO) en Hettie Schoonhoven (de Huiskamer/Buurtbemiddeling) deel aan de cursus VCP.

De vertrouwenscontactpersonen (VCP) hebben de taak het in stand houden en verbeteren van de omgangsvormen, welke bijdragen aan het gevoel van veiligheid en vertrouwdheid voor de individuele leden. Niet alle PIO-organisaties hebben een eigen VCP.

Pin It on Pinterest