… voor goede zorg aan en ondersteuning van deelnemers, bezoekers én mantelzorgers. Een goede samenwerking tussen bijvoorbeeld professionals en vrijwilligers is essentieel. Dat werkt motiverend, draagt bij aan een prettig werk-, zorg- en leefklimaat en aan meer aandacht voor zorg en welzijn van de inwoner. Het WIFA-model helpt je hierbij. Dat staat voor: Waarderen, Informeren, Faciliteren en Afstemmen. De aandachtspunten staan beschreven vanuit de zorgblik maar kunnen natuurlijk breder ingezet worden.

Download de volledige publicatie: Infographic WIFA model.pdf 456.47 KB

Pin It on Pinterest