Vanuit de huisartsenpraktijk de Brink te Wezep is het project Samenwerken in de wijk opgestart. De huisartsenpraktijk heeft vanuit een zorgverzekeraar subsidie gekregen om een aantal onderwerpen uit te diepen en heeft daar drie deelgroepen voor opgezet. De gemeente Oldebroek is bij alle drie de groepen betrokken.

Vanuit het sociaal team wordt er mee gedacht in twee van de drie deelgroepen; ‘Overbelaste mantelzorger’ en ‘Dementie’. Tijdens één van de eerste bijeenkomsten heeft het sociaal team geadviseerd om het PIO te betrekken. Voorzitter van het PIO, Kees de Jong, is hiervoor benaderd en is namens het PIO aangesloten. De groepen bestaan verder uit verschillende netwerkpartners (POH GGZ, Viattence, Icare etc.). Er is bij beide groepen een inventarisatie gedaan wat het pad is wat mantelzorgers en mensen met de diagnose dementie lopen, met wie ze in aanraking komen en op welke momenten. Ook is er gekeken naar waar er nog verbeteringen mogelijk zijn. In een latere fase zijn deze beide groepen samengevoegd tot één groep, omdat er veel raakvlakken bleken te zijn.

Met elkaar in gesprek zijn over deze onderwerpen is een fijne manier om kennis van elkaars werkveld te hebben en elkaar op deze manier beter te leren kennen. Hierbij was de aanwezigheid van Kees de Jong namens het PIO een mooie aanvulling, zodat ook helder werd wat de mogelijkheden zijn die vrijwilligersorganisaties kunnen bieden. De fase is nu aangebroken dat er gekeken wordt wat er met de opbrengst van de werkgroepen gedaan kan worden en hoe dit ook voor langer termijn geborgd kan worden.

Pin It on Pinterest