… en de consequenties in 2022 voor de inwoners in de gemeente Oldebroek

Je eigen gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), PGB (Persoonsgebonden Budget), WLZ (Wet Langdurige Zorg) en de Jeugdwet. Ook in 2022 vormen deze voorzieningen samen de complete basis van het Nederlandse zorgstelsel. De gemeente is verplicht om hulpbehoevende en kwetsbare groepen te ondersteunen door het aanbieden van zorg en voorzieningen. Bijvoorbeeld aanpassingen in huis of huishoudelijke hulp. Gemeenten organiseren zelf hoe zij omgaan met het gebruik van de hulp en ondersteuning, zolang er maar wordt uitgegaan van de basis van de WMO. Per gemeente zijn kleine verschillen in de werkwijze en aanbod van voorzieningen. Sommige gemeenten kiezen voor een loket, terwijl andere gemeenten kiezen voor een sociaal wijkteam waar burgers terecht kunnen met hun vragen.

Voorzieningen welke onder de WMO vallen:

  • WMO-pas voor regievervoer (taxi)
  • Thuishulp
  • Voorzieningen voor vervoer (scootmobiel, rolstoel, aangepast voertuig)
  • Woonvoorzieningen zoals traplift en tegemoetkoming in de verhuiskosten of inrichtingskosten
  • Ondersteuning om de mantelzorger te ontlasten
  • Dagbesteding en begeleiding

In april plannen we een bijeenkomst waarbij de medewerkers van het sociaal team toelichten wat er in 2022 veranderd is en waar u voor terecht kunt bij het Sociaal Team.

Vragen en aanmelden kan via sociaalteam@oldebroek.nl

Pin It on Pinterest