De inwoners met een laag inkomen kunnen gebruik maken van een collectieve zorgverzekering. Voor de collectieve zorgverzekering heeft de gemeente Oldebroek een contract afgesloten met Zilveren Kruis. Er zijn 3 verschillende pakketten. Kijk op: www.gezondverzekerd.nl/oldebroek.

De voorwaarden om over te stappen naar deze collectieve verzekering is o.a. dat het inkomen niet hoger is dan 120% van de van toepassing zijnde netto bijstandsnorm. Voor een alleenstaande is dit € 1294,44 per maand en voor een gehuwde/samenwonenden €1849,20 per maand. Voor pensioengerechtigden zijn deze bedragen iets ruimer.

Meer weten over de collectieve zorgverzekering?

De medewerkers van het Financieel Spreekuur helpen inwoners graag tijdens het financiële spreekuur, elke dinsdag van 10.00 – 12.00 uur in de Brinkhof in Wezep. I.v.m. de coronamaatregelen wel vooraf een afspraak maken: tel. 0525 63 83 33 of mail sociaalteam@oldebroek.nl. Zelf aanmelden voor de verzekering kan via na: www.gezondverzekerd.nl/oldebroek.

Overige regelingen

De gemeente Oldebroek heeft meer regelingen voor inwoners met een laag inkomen. Kijk hiervoor op www.oldebroek.nl/laaginkomen of neem contact op met het Sociaal Team.

Pin It on Pinterest